وزارت نفت ایران زیر منگنه فشار: چالش زنگنه با مخالفانش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وزارت نفت ایران زیر منگنه فشار: چالش زنگنه با مخالفانش

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس ایران خبر داده که اعضای یک باند به گفته او نفوذی در وزارت نفت دستگیر شده‌اند که در راس آن زنی قرار دارد که با نفوذ در میان ۱۶ نفر از مدیران تاثیرگذار وزارت نفت توانسته تصمیم‌های مهمی را در این وزارتخانه مسکوت بگذارد. در روزهای گذشته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت با انتقادهای زیادی روبه‌رو است و حتی بعضی نمایندگان از لزوم استیضاح او در مجلس صحبت کرده‌اند.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.