زنان ایرانی در عرصه تکنولوژی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زنان ایرانی در عرصه تکنولوژی

طی چند دهه اخیر، زنان در عرصه‌های عمومی حضوری روزافزون داشته‌اند و در حوزه‌هایی مثل سلامت و آموزش، بخش بزرگی از نیروی کار را تشکیل می دهند. اما دنیای تکنولوژی در این مورد استثناست و با گذشت زمان، حضور زنان در آن کمرنگ و کمرنگ تر شده است. حالا سازمانی در آمریکا حالا تلاش می کند زنان بیشتری را ترغیب کند که در این حوزه تحصیل و کار کنند. این هفته هم در لندن کنفرانسی با همین موضوع برگزار شد.

مجید افشار که به این کنفرانس رفته بود از بنیانگذار 'سازمان زنان ایرانی در عرصه تکنولوژی' پرسیده چرا فکر می کند حضور زنان در این حوزه مهم است.