برخورد جنجالی پلیس تهران با دختری که آب بازی می‌کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برخورد جنجالی پلیس تهران با دختری که آب بازی می‌کرد

تصاویر منتشر شده از بازداشت دختری در یکی از پارک های تهران که همراه با ضرب و جرح بوده واکنش های زیادی در فضای مجازی داشت. گفته می شود دختر بازداشت شده با دوستانش در حال آب بازی بوده است.

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.