فعال ضد فساد در شهرداری شیراز: یک سال حبس دو سال تبعید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فعال ضد فساد در شهرداری شیراز: ۱سال حبس ۲ سال تبعید

دادستانی شیراز خبر داده است که مهدی حاجتی یکی از فعالان ضدفساد در شورای شهر شیراز به یک سال حبس و دو سال تبعید محکوم شده است. او اتهام مهدی حاجتی را امنیتی و محرمانه خوانده است. مهدی حاجتی با تخریب اماکن فرهنگی شیراز برای توسعه حرم شاه چراغ مخالفت کرده بود و پیش از دستگیری گفته بود که دلیل برخوردها با او همین ماجرا بوده است.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.