مقام سابق شهرداری شیراز از پرونده مهدی حاجتی می‌گوید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مقام سابق شهرداری شیراز از پرونده مهدی حاجتی می‌گوید

ابتدای دستگیری مهدی حاجتی از شورای شهر شیراز همزمان شده بود با دستگیری یک عضو شهرداری شیراز که در پرونده‌ای دیگر مانند مهدی حاجتی هدف اتهامات امنیتی قرار گرفته بود. محمد شعبانی رئیس سابق سازمان فرهنگی و هنری با مهدی حاجتی در یک زندان بود. وقتی هر دو به قید وثیقه آزاد شدند، محمد شعبانی از ایران گریخت و حالا از محل زندگی خود در ترکیه به سوالات همکارم هادی نیلی درباره پرونده مهدی حاجتی و تلاش قوه قضاییه برای ربط دادن دو پرونده به یگدیگر پاسخ داده است.