نامزدهای دموکرات انتخابات آمریکا در مورد ایران چه می‌گویند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامزدهای دموکرات انتخابات آمریکا در مورد ایران چه می‌گویند

تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک سال و پنج ماه مانده اما شور و حال انتخاباتی آغاز شده‌است. بیش از بیست نفر برای نامزدی حزب دموکرات داوطلب شده‌اند. این داوطلبان قرار است امشب اولین مناظره انتخاباتی خود را در شهر میامی آغاز کنند. سام فرزانه در گزارشی که از میامی فرستاده نگاهی کرده به دیدگاه نامزدهای پیشرو در مورد تنش بین آمریکا و ایران. این گزارش را ببینید.