محاکمه نجفی به اتهام قتل میترا استاد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محاکمه نجفی به اتهام قتل میترا استاد

اولین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد همسر محمد علی نجفی شهردار سابق تهران برگزار شد. آقای نجفی که به قتل همسرش اعتراف کرده، دلیل این قتل را اختلافات خانوادگی توصیف کرد. جلسه بعدی دادگاه چهارشنبه همین هفته برگزار شود.

فواد مسیحا گزارش می‌دهد.