۱۸تیر ۱۳۷۸؛ نقش فرهاد نظری در حادثه کوی دانشگاه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۱۸تیر ۱۳۷۸؛ نقش فرهاد نظری در حادثه کوی دانشگاه

تیتر تبرئه، به همراه عکسی از فرهاد نظری فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران در روزنامه بهار، پایانی بود بر شانزده جلسه دادگاه متهمان حادثه کوی دانشگاه! آقای نظری متهم به ورود غیر مجاز به کوی دانشگاه بود، اتهامی که او هیچگاه نپذیرفت. این فرمانده سابق نیروی انتظامی، پس از ۲۰ سال در گفتگویی مدعی شد که عبدالحسین موسوی لاری، وزیر کشور وقت، دستور برخورد با دانشجویان را در ۱۸ تیر صادر کرده است. آقای نظری گفت محمد خاتمی بعدها با ارسال نامه‌ای از او دلجویی کرده است. مهدی مهدوی آزاد که در آن روزها در تهران روزنامه‌نگار بود، از نقش فرهاد نظری در حادثه کوی دانشگاه می‌گوید.

کاوه مشکات گزارش می‌دهد.