۱۸تیر ۱۳۷۸؛ تاثیر 'گروه‌های فشار' و لباس شخصی‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۱۸تیر ۱۳۷۸؛ تاثیر 'گروه‌های فشار' و لباس شخصی‌ها

گروه‌های فشار، لباس شخصی‌ها و نیروهای خودسر نام‌ها و تعابیر مختلف برای گروه‌هایی است که دست کم در سی سال گذشته، نقش پر رنگی در حوادث سیاسی ایران داشتند؛ از حوادث کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ تا حمله به سفارت عربستان در سال ۱۳۹۴ . برخی معتقدند، این گروه‌ها نمی‌توانند بدون تایید لایه‌های تندرو حکومت دست به چنین اقداماتی بزنند. این گروه ها در حادثه کوی دانشگاه تهران هم یکی از مقصران حمله به خوابگاه دانشجویان شناخته شدند ولی دادگاه، متهمان لباس شخصی را تبرئه کرد. محمد‌ حیدری، روزنامه‌نگار، که در آن زمان در دانشگاه تبریز دانشجو بوده، در گزارشی که کاوه مشکات تهیه کرده می‌گوید حکومت ایران در ۴۰ سال گذشته از گروه‌های فشار به‌عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود استفاده کرده است.