شستا؛ نهادی اقتصادی ولی عامل جنجال‌های سیاسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شستا؛ نهادی اقتصادی ولی عامل جنجال‌های سیاسی

صندوق‌های بازنشستگی معمولاً حق بیمه دریافتی از کارگر، کارفرما و دولت را صرف سرمایه‌گذاری می‌کنند تا با سود آن، حقوق بازنشستگان را بپردازند. در بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی ایران، یعنی سازمان تأمین اجتماعی، این وظیفه به عهده شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی معروف به شستا است. شرکتی که در سال‌های اخیر بارها عامل ایجاد جنجال‌های سیاسی شده و با وجود در اختیار داشتن بخش بزرگی از اقتصاد ایران، تنها توانسته ۳ تا ۴ درصد هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند؛ آن هم با توسل به وام گرفتن.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.