وزیر بهداشت ایران از فساد گسترده مالی می‌گوید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وزیر بهداشت ایران از فساد گسترده مالی می‌گوید

سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، گفته است که افرادی در این وزارتخانه با ارز دولتی که برای واردات دارو و لوازم پزشکی اختصاص دارد، اقلام دیگری از جمله کابل برق وارد کرده‌اند. آقای نمکی همچنین از فساد سازمان یافته در وزارت بهداشت ایران خبر داده است.

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.