آیا قتل میترا استاد غیرعمد بود؟ جلسه دوم دادگاه محمدعلی نجفی در گفتگو با امید منتظری
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا قتل میترا استاد غیرعمد بود؟ جلسه دوم دادگاه محمدعلی نجفی در گفتگو با امید منتظری

محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران، در دومین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد، همسرش، اتهام قتل عمد را رد کرد و گفت که او غیرارادی به خانم استاد شلیک کرده است. او همچنین مهدورالدم بودنِ میترا استاد را رد کرد. در فقه اسلامی مهدورالدم کسی است که ریختن خونش جایز است. در اولین جلسه دادگاه، نماینده دادستان گفته بود که آقای نجفی ریختن خون میترا استاد را جایز می‌دانسته. آقای نجفی در دادگاه توضیح داد که در روز حادثه چه اتفاقی افتاد.

گفت‌و‌گو با امید منتظری درباره جلسه دوم دادگاه محمد‌علی نجفی