گفتگو با ریچارد رتکلیف درباره انتقال نازنین زاغری به بخش روان پزشکی بیمارستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با ریچارد رتکلیف درباره انتقال نازنین زاغری به بخش روان پزشکی بیمارستان

دولت بریتانیا با نگرانی از وضعیت نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی - بریتانیایی زندانی در ایران، خواهان آزادی او شده است. پیشتر، همسر او گفته بود که خانم زاغری پریروز از زندان به بخش روانپزشکی بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شده است. ریچارد رتکلیف گفته نگران است که هدف از این کار، منزوی کردن خانم زاغری باشد تا او را مجبور به امضای مدارکی کنند. خانم زاغری بیش از سه سال پیش در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. او به جرم جاسوسی به پنج سال زندان محکوم شده. خانم زاغری اتهام‌ها را رد کرده است.

گفت‌وگو با ریچارد رتکلیف درباره انتقال نازنین زاغری به بخش روان پزشکی بیمارستان