اعمال محدودیت بر رفت‌وآمد دیپلمات‌های ایران در نیویورک
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعمال محدودیت بر رفت ‌و آمد دیپلمات‌های ایران در نیویورک

بنا بر گزارش‌ها،‌ مقامهای آمریکایی محدودیتهای شدیدی برای رفت و آمد دیپلماتهای ایران در نیویورک وضع کرده‌اند. گفته شده که کارمندان نمایندگی ایران در مقر سازمان ملل و خانواده شان، از این پس تنها در محدوده چند خیابان در اطراف این سازمان حق رفت و آمد دارند. این شدیدترین محدودیت برای دیپلمات‌های یک کشور در تاریخ میزبانی مقر سازمان ملل در آمریکاست.

بهمن کلباسی گزارش می‌دهد.