بریتانیا می گوید «ایران راه خطرناکی» انتخاب کرده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بریتانیا می‌گوید «ایران راه خطرناکی» انتخاب کرده

توقیف یک نفتکش ایرانی که چند هفته پیش در آب‌های جبل‌الطارق بدست نیروی دریایی بریتانیا متوقف شد. کمی بعد از آنکه کاردار ایران در لندن به وزارت امور خارجه بریتانیا فراخوانده شد، وزیران خارجه دو کشور تلفنی گفتگو کردند. ولی از سطح تنش چیزی کم نشده. لندن می‌گوید که به دنبال درگیری نظامی نیست، اگرچه کار به مراحلی خطرناک رسیده. بریتانیا چه گزینه ای دارد؟ ایران چه می‌خواهد بکند؟

فرین عاصمی گزارش می‌دهد:

موضوعات مرتبط