نفتکش بریتانیایی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصویر ورود نیروهای ایرانی به نفتکش بریتانیا

نیروهای سپاه پاسداران روز جمعه (۱۹ ژوئیه) وارد نفتکش بریتانیایی "استینا ایمپرو" شدند. ایران گفته است این نفتکش را به خاطر آنچه رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی خواند، در تنگه هرمز توقیف کرده است.