برگزاری دادگاه قتل علیرضا شیرمحمدی؛ زندانی فشافویه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برگزاری دادگاه قتل علیرضا شیرمحمدی؛ زندانی فشافویه

متهمان به قتل علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی که در زندان فشافویه تهران به قتل رسید، می‌گویند در روز حادثه مواد مخدر مصرف کرده بودند و مقتول را نمی‌شناخته‌اند. دیروز، قاضی پرونده اعلام کرد که دادگاه تمام شده و حکم در مهلت قانونی صادر خواهد شد. مسعود آذر گزارشی دارد از پرونده قتل علیرضا شیرمحمدعلی.

موضوعات مرتبط