یادداشت خاتمی در گاردین: اصلاح طلبان داخلی ایران به رسانه‌های خارجی رو می‌آورند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یادداشت خاتمی در گاردین: اصلاح طلبان داخلی ایران به رسانه‌های خارجی رو می‌آورند

روزنامه بریتانیایی گاردین مطلبی از محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، چاپ کرده که او در آن خواستار پرهیز از جنگ شده است. آقای خاتمی از جهان غرب خواسته تا برای تشکیل 'ائتلاف برای صلح ' بسیج شود.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.