تعطیلی مدارس طبیعت در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تعطیلی مدارس طبیعت در ایران

مدارس طبیعت در ایران تعطیل شده‌اند. عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست می‌گوید ادامه کار مدارس طبیعت غیرقانونی است و بنا بر فتوای مراجع تقلید هم غیرشرعی هستند. آقای کلانتری همچنین گفته که وزارت اطلاعات اعلام کرده بنیان‌گذار این مدارس عضو حزب توده بوده است. این مدارس در دوره معصومه ابتکار مجوز گرفت اما با روی کار آمدن عیسی کلانتری فعالیت آنها متوقف شد.

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.