هشدار درباره سرنوشت جنگل‌های شمال ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار درباره سرنوشت جنگل‌های شمال ایران

با اینکه آمار تخریب جنگل‌های شمال ایران بارها تکرار شده، اما بازگویی این آمار، محافل زیست محیطی ایران را تکان داده است. به گفته یک عضو شورای هماهنگی شبکه منابع طبیعی، نصف جنگل های هیرکانی در ۴۰ سال گذشته از بین رفته است. نتیجه این ویرانی ده‌ها برابر شدن موارد سیل در ایران بوده است.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط