خانواده میترا استاد از قصاص نجفی صرفنظر کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خانواده میترا استاد از قصاص نجفی صرفنظر کرد

وکیل خانواده میترا استاد، همسر به قتل رسیده محمدعلی نجفی گفته اند که خانواده مقتول، آقای نجفی را بخشیده‌‌ و از قصاص صرف نظر کرده‌اند. مسعود استاد، برادر خانم استاد در اینستاگرامش نوشته که با پادرمیانی بزرگان کشور راضی به گذشت شده است. گفته شده با وجود گذشت خانواده مقتول، شهردار پیشین تهران، بر اساس قوانین قضایی کشور آزاد نخواهد شد.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.