فساد در قوه قضاییه ایران؛ رهبر هم دستور به 'پاکسازی' داده است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فساد در قوه قضاییه ایران؛ رهبر هم دستور به 'پاکسازی' داده است

قوه قضاییه ایران می‌گوید به دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای مبارزه با فساد در این نهاد حاکمیتی را شروع کرده است. اخیرا برخی از مقامات قضایی در دوره ریاست قبلی این نهاد هم دستگیر شده‌اند. برخی از این رویکرد سختگیرانه استقبال کرده‌اند و برخی آن را تسویه حساب جناحی می دانند.

پرهام قبادی گزارش می‌دهد.