انتقاد ابراهیم رئیسی از فرار مالیاتی و دفاع از معافیت آستان قدس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد ابراهیم رئیسی از فرار مالیاتی و دفاع از معافیت آستان قدس

ابراهیم رئیسی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری و تولیت آستان قدس گفته نهاد زیر نظرش با کمک به افراد فقیر و پرداخت مالیات کارمندانش، سهم عادلانه مالیاتی خود را به دولت پرداخت می‌کند.

این گفتگو که همزمان با حضور او در تلویزیون و انتقاد از "فرار مالیاتی" منتشر شده است. او دیشب در تلویزیون گفت سازوکار مالیاتی در ایران "تبعیض آمیز" و فرار مالیاتی گسترده است. آقای رئیس گفت دولت باید "یقه سفید‌هایی" که مالیات نمی‌دهند برخورد کند.

منظور از "یقه سفید‌ها" مدیران یا مسئولان رده بالای دولتی یا حکومتی هستند که با استفاده از قدرت‌های فرا قانونی دست به فساد مالی و اداری می‌زنند.