جدول مقایسه آرای نفرات اول و دوم انتخابات‌ ریاست جمهوری از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶

جدول زیر آرای نفرات اول و دوم را در انتخابات ریاست جمهوری ایران از سال ۱۳۸۴ تال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد.

توضیح:

  • هنوز آمار رسمی تفکیکی استان‌ها در سال ۱۳۹۶ منتشر نشده است و جدول زیر بر مبنای تازه ترین نتایجی است که مقام‌های استانی و رسانه‌ها اعلام کرده‌اند
  • در سال ۱۳۸۴، انتخابات به دور دوم کشیده شد و محمود احمدی‌نژاد، اکبر هاشمی رفسنجانی را شکست داد و رئیس جمهور شد. در جدول زیر تنها آرای دور اول آمده است
  • در سال ۱۳۹۲ حسن روحانی بر رقیبانش پیروز شد، رقیبان او محسن رضایی، محمد باقر قالیباف، و سعید جلیلی بودند. آقای روحانی در همه استان‌های ایران بجر سه استان، بیشترین آرا را آورد. آن سه استان خوزستان، چارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد بودند که در آنها محسن رضایی بیش از حسن روحانی رای آورد. با این حال برای حفظ نظم جدول، جای نفر اول و دوم را تغییر نداده ایم.
  • در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ هم انتخابات دو قطبی بود و آرای هر نامزد در ستون زیر نامشان آمده است
  • استان البرز، قبل از انتخابات ۱۳۹۲ جزو استان تهران بود و در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۴ آرای مجزا ندارد
  • عدد‌ها برای اینکه ساده تر خوانده شوند گرد شده‌اند
۱۳۹۶ ۱۳۹۲ ۱۳۸۸ ۱۳۸۴
استان‌ها روحانی رئیسی | روحانی رقیب‌اصلی | احمدی‌نژاد موسوی | استان‌ها رای‌اول رای‌دوم
اردبیل ۶۱.۲ ۳۸.۷ | ۶۰.۵ ۱۵.۵ قالیباف | ۵۰.۸ ۴۷.۲ | اردبیل ۲۲.۷ مهرعلیزاده ۲۱.۷ قالیباف
اصفهان ۵۷.۲ ۴۲.۷ | ۴۵.۸ ۱۸.۵ جلیلی | ۶۸.۲ ۲۸.۳ | اصفهان ۴۳.۶ احمدی‌نژاد ۱۴.۲ رفسنجانی
البرز ۶۸.۴ ۳۱.۶ | ۵۱.۳ ۲۱.۱ قالیباف | ** ** | البرز ** ** ** **
ایلام ۵۸.۷ ۴۱.۳ | ۵۶.۴ ۱۸.۷ رضایی | ۶۳.۹ ۳۱ | ایلام ۳۶.۳ کروبی ۱۸.۸ معین
آذربایجان شرقی ۶۵.۹ ۳۴.۱ | ۵۷.۹ ۱۱.۱ رضایی | ۵۶.۳ ۴۱.۷ | آذربایجان شرقی ۲۷.۵ مهرعلیزاده ۱۹.۵ رفسنجانی
آذربایجان غربی ۶۸.۵ ۳۱.۵ | ۶۷.۱ ۱۱.۵ قالیباف | ۴۶.۸ ۴۹.۲ | آذربایجان غربی ۱۹.۳ مهرعلیزاده ۱۸ رفسنجانی
بوشهر ۵۹.۵ ۴۰.۴ | ۵۳.۸ ۱۴.۳ رضایی | ۶۰.۶ ۳۵.۹ | بوشهر ۲۳.۳ کروبی ۲۳.۱ رفسنجانی
تهران ۶۹.۶ ۳۰.۴ | ۴۸.۵ ۲۵.۸ قالیباف | ۵۰.۸ ۴۴.۸ | تهران ۲۸.۶ احمدی‌نژاد ۲۴.۳ رفسنجانی
چهارمحال و بختیاری ۵۶ ۴۴ | ۳۲.۹ ۴۴.۵ رضایی | ۷۲.۶ ۲۱.۴ | چهارمحال و بختیاری ۲۴.۱ احمدی‌نژاد ۱۹.۹ کروبی
خراسان جنوبی | ۴۵.۵ ۲۳.۹ رضایی | ۷۴.۶ ۲۳.۶ | خراسان جنوبی ۳۹ احمدی‌نژاد ۲۱.۸ رفسنجانی
خراسان رضوی ۴۳ ۵۷ | ۴۴ ۳۲.۷ قالیباف | ۶۹.۶ ۰.۳ | خراسان رضوی ۳۳.۹ قالیباف ۲۰.۴ رفسنجانی
خراسان شمالی ۴۵.۹ ۵۴.۱ | ۴۷.۲ ۳۲.۹ قالیباف | ۷۳.۵ ۲۴.۴ | خراسان شمالی ۲۸.۱ قالیباف ۲۵.۱ کروبی
خوزستان ۵۶.۴ ۴۳.۶ | ۳۴.۲ ۴۶.۶ رضایی | ۶۳.۹ ۲۷.۱ | خوزستان ۳۵ کروبی ۲۰.۹ رفسنجانی
زنجان ۴۶.۹ ۵۳.۱ | ۵۰.۳ ۱۹ قالیباف | ۷۵.۹ ۲۱.۶ | زنجان ۲۳.۸ رفسنجانی ۲۱.۱ احمدی‌نژاد
سمنان ۴۷.۶ ۵۲.۴ | ۴۵.۳ ۲۵.۳ قالیباف | ۷۷ ۲۰.۳ | سمنان ۳۳.۲ احمدی‌نژاد ۳۶.۶ رفسنجانی
سیستان و بلوچستان ۷۳.۶ ۲۶.۴ | ۷۳.۳ ۱۰.۴ قالیباف | ۴۵.۸ ۵۱.۷ | سیستان و بلوچستان ۵۵ معین ۱۷.۸ رفسنجانی
فارس ۶۲.۵ ۳۷.۵ | ۵۸.۲ ۱۳.۹۵ رضایی | ۶۹.۷ ۲۸.۱ | فارس ۲۹.۷ کروبی ۲۱.۹ رفسنجانی
قزوین ۵۶.۶ ۴۳.۴ | ۵۱.۷ ۱۷.۸ قالیباف | ۷۱.۹ ۲۵.۶ | قزوین ۲۲.۷ احمدی‌نژاد ۲۰.۹ رفسنجانی
قم ۳۸.۶ ۶۱.۴ | ۳۸.۷ ۲۳.۳ رضایی | ۷۰.۵ ۲۴.۸ | قم ۵۳.۴ احمدی‌نژاد ۲۱.۷ رفسنجانی
کردستان ۷۵.۱ ۲۴.۹ | ۷۰.۹ ۱۲.۲ قالیباف | ۵۱.۷ ۴۲.۹ | کردستان ۲۸.۸ کروبی ۲۴.۱ معین
کرمان | ۵۹.۳ ۱۵.۵ قالیباف | ۷۷.۱ ۲۱.۱ | کرمان ۴۰.۳ رفسنجانی ۱۸.۶ لاریجانی
کرمانشاه ۶۹.۰۳ ۳۰.۹ | ۵۹.۶ ۱۷ قالیباف | ۵۸.۳ ۳۸.۱ | کرمانشاه ۳۳.۳ کروبی ۱۷.۹ رفسنجانی
کهکیلویه و بویراحمد | ۳۹.۱ ۴۴ رضایی | ۶۸.۹ ۲۶.۸ | کهکیلویه و بویراحمد ۳۰.۶ کروبی ۱۷.۸ رفسنجانی
گلستان ۶۳.۰۵ ۳۶.۹ | ۵۹.۸ ۱۷.۴ قالیباف | ۵۹.۳ ۳۷.۵ | گلستان ۲۶.۸ کروبی ۲۱.۷ معین
گیلان ۷۰.۲ ۲۹.۸ | ۵۸.۶ ۱۵.۹ قالیباف | ۶۷.۳ ۳۰.۶ | گیلان ۲۰.۳ رفسنجانی ۱۹.۲ کروبی
لرستان ۵۵.۵ ۴۴.۴ | ۴۷.۴ ۲۷.۹ رضایی | ۷۰.۳ ۲۲.۷ | لرستان ۵۳.۹ کروبی ۱۴.۸ رفسنجانی
مازندران ۶۳.۲ ۳۶.۷ | ۵۹.۸ ۱۵.۵ قالیباف | ۶۷.۲ ۳۰.۵ | مازندران ۳۳.۸ لاریجانی ۲۲.۷ رفسنجانی
مرکزی ۴۹.۹ ۵۰ | ۴۵.۹ ۱۹.۵ قالیباف | ۷۲.۹ ۲۴.۲ | مرکزی ۲۶.۸ احمدی‌نژاد ۲۳.۷ رفسنجانی
هرمزگان ۵۶.۵ ۴۳.۵ | ۵۴.۵ ۱۶.۲ رضایی | ۶۵ ۳۲.۶ | هرمزگان ۲۸.۸ کروبی ۲۴.۹ معین
همدان ۴۶.۴ ۵۳.۶ | ۵۰.۷ ۱۵.۷ قالیباف | ۷۵.۱ ۲۱.۴ | همدان ۲۶.۵ کروبی ۲۳.۸ احمدی‌نژاد
یزد ۶۶.۱ ۳۳.۸ | ۶۷.۷ ۱۱.۹ رضایی | ۵۵.۳ ۴۱.۹ | یزد ۳۷ احمدی‌نژاد ۱۶.۴ رفسنجانی