بهره برداری احمدی نژاد از شرایط پس از کردان

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، صادق محصولی مشاور ارشد خود را برای تصدی وزارت کشور به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است و قرار است مجلس، هفته آینده این مساله را مورد بررسی قرار دهد.

Image caption آقای محصولی از جمله یاران نزدیک رئیس جمهوری ایران به شمار می رود

آقای محصولی که سابقه خدمت در سپاه پاسداران انقلاب را دارد، از افراد موثر در حلقه یاران نزدیک آقای احمدی نژاد محسوب می‌شود. آقای احمدی نژاد در ابتدای تشکیل دولت خود در سه سال پیش، پس از آنکه علی سعیدلو از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر نفت رای اعتماد نگرفت، آقای محصولی را برای کسب این مقام به مجلس معرفی کرد، اما به علت واکنش منفی شماری از نمایندگان، آقای محصولی از به دست گرفتن این مقام صرف نظر کرد.

در آن زمان، نمایندگان مجلس هفتم که درکنترل جناح موسوم به اصول‌گرا بود، آقای محصولی را به "ثروت اندوزی" و "کاخ نشینی" متهم کردند و آن را مغایر "ساده زیستی" مورد ادعای آقای احمدی نژاد دانستند.

در واقع، دامنه انتقادها از آقای محصولی به اندازه‌ای بود که وی احساس کرد از مجلس رای اعتماد نخواهد گرفت و از همین رو، داوطلبانه خود را از این ماجرا کنار کشید. آقای احمدی نژاد که ظاهرا از واکنش منفی نمایندگان طیف اصول‌گرا به آقای محصولی خشمگین شده بود، او را به عنوان مشاور ارشد خود برگزید.

با توجه به این سابقه، معرفی دوباره آقای محصولی به مجلس و این بار به عنوان وزیر کشور، نشانه خشم آقای احمدی نژاد از رای عدم اعتماد مجلس به علی کردان وزیر کشور سابق تلقی می‌شود.

در حقیقت، آقای احمدی نژاد با معرفی آقای محصولی، مجلس را در شرایط بسیار دشواری قرار داده است و این مساله کاملا عمدی به نظر می‌رسد. به عبارت روشن‌تر، آقای کردان از حلقه یاران نزدیک آقای احمدی نژاد نبود و در واقع رئیس جمهوری ایران به منظور تامین نظر شاخه‌های دیگر اصول‌گرایان وی را به عنوان وزیر کشور خود برگزیده بود.

مجلس اما آقای کردان را به علت بهره برداری از مدارک تحصیلی جعلی تحمل نکرد و این مساله، ظاهرا به حدی سبب رنجش آقای احمدی نژاد شده که برای معرفی جانشین او، ملاحظه هیچکدام از گرایش‌های طیف اصول‌گرا را نکرده است.

بدون شک، آقای محصولی به عنوان یار بسیار نزدیک آقای احمدی نژاد، مورد پذیرش شاخه‌های مختلف طیف اصول‌گرا در مجلس نیست، اما مجلس برای دادن رای عدم اعتماد به او با محدودیت‌های جدی روبروست.

مهمترین محدودیت پیش روی مجلس برای رای عدم اعتماد به آقای محصولی، حمایت بی‌سابقه آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر نظام جمهوری اسلامی، از دولت آقای احمدی نژاد پس از رای عدم اعتماد مجلس به علی کردان است.

اگر مجلس بخواهد به آقای محصولی رای منفی دهد، نه فقط علامت بی اعتنایی به تذکر رهبری نظام قلمداد خواهد شد، بلکه به کارشکنی در کار دولت هم متهم می‌شود.

ظاهرا آقای احمدی نژاد با درک همین نکته، یکی از یاران مورد اعتماد خود را که در شرایط عادی امکان کسب رای اعتماد از مجلس را نداشت، برای پست بسیار حساس وزرات کشور معرفی کرده است تا در حقیقت، از شرایط پس از جنجال سیاسی اخیر در مورد علی کردان، به بهترین نحو بهره برداری کند.

Image caption آقای کردان با رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس روبرو شد

بدین ترتیب، مجلس هشتم که با رای عدم اعتماد به آقای کردان تلاش کرد تا خود را مستقل و حتی بدون هر گونه ملاحظه در مقابل آقای احمدی نژاد نشان دهد، اینک با معرفی آقای محصولی در برابر آزمون بسیار دشواری قرار گرفته است.

قاعدتا اگر مجلس تحت فضای سیاسی کنونی حاکم بر ایران، به آقای محصولی که به "سردار میلیاردر" معروف شده، رای اعتماد دهد، ضعف و ناتوانی عملی خود را در مقابل رئیس قوه مجریه به نمایش خواهد گذاشت و اگر به او رای عدم اعتماد دهد، به بی اعتنایی به سخنان رهبری نظام متهم خواهد شد.

به هر حال، اگر آقای محصولی به وزارت کشور راه یابد، آقای احمدی نژاد کنترل انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را به دست خواهد گرفت و این بدان معناست که رئیس جمهوری برنده اصلی نزاع بر سر علی کردان بوده است.

مطالب مرتبط