مسئول اطلاع رسانی دفتر آیت الله منتظری محکوم شد

حسینعلی منتظری

مجتبی لطفی، مسئول اطلاع رسانی دفتر آیت الله حسینعلی منتظری از مراجع تقلید شیعه از سوی دادگاه ویژه روحانیت به ۴ سال حبس تعزیری و ۵ سال تبعید محکوم شده است.

احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری در گفت و گو با بخش فارسی بی بی سی این خبر را تایید کرده است.

اتهام آقای لطفی، نشر افکار آیت الله منتظری و تبلیغ علیه نظام بوده است.

بنا بر حکم صادره، او در مدت تحمل تبعید، حق هیچ گونه فعالیت فرهنگی و تبلیغی ندارد و در این مدت ممنوع القلم است. آقای لطفی از روز هفدهم مهر بازداشت شده اما به گفته احمد منتظری، در حال حاضر در مرخصی به سر می برد.

دفتر آیت الله منتظری، پیش از این با انتشار اطلاعیه ای، مرتضی لطفی را از اعضای رسمی دفتر او معرفی کرده بود.

این اطلاعیه گفته است که مسئولیت آقای لطفی تنظیم اخبار و‏ ‏اطلاع رسانی دفتر آیت الله منتظری بوده است و مسئولیت همه سخنان و نوشته هایی که از سوی آقای منتظری منتشر می شود به عهده این مرجع تقلید است.

‏ ‏آیت الله منتظری که دهه اول انقلاب قائم مقام آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود، پس از عزل از این سمت به یکی از منتقدان سیاست های جمهوری اسلامی تبدیل شد.

سخنان انتقاد آمیز آیت الله منتظری، یک بار به حصر خانگی او انجامید.