طرح نمایندگان مجلس برای افزایش سهم ارث زنان ایران

مجلس شورای اسلامی
Image caption مشابه این طرح در مجلس ششم به تصویب رسیده بود اما شورای نگهبان آن را رد کرد

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ایران، طی مصوبه ای سهم ارثیه خانم‌ها از شوهرشان را افزایش داده است.

در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، زنان علاوه بر ابنیه و اشجار (ساختمان و درخت) از زمین نیز ارث می‌برند.

بنابر قانون مدنی ايران که بيش از هفتاد سال پيش وضع شده است، زنان تنها از اموال منقول باقيمانده از همسر خود ارث می برند و اگر از همسرشان خانه ای باقيمانده باشد سهم آنان تنها از ارزش ساختمان و وسائل آن محسوب می شود و از ارزش زمينی که خانه در آن بنا شده، سهمی نمی برند.

مطابق این قانون سهم زنان از باغ شوهرشان نیز فقط بخشی از درختان آن و در صورت داشتن ساختمان، بخشی از آن است.

مخبر کمیسیون قضایی مجلس گفته است که طی این مصوبه، سهم ارثیه خانم‌ها از شوهرشان افزایش پیدا کرده است.

طبق این طرح اگر زنی شوهرش فوت شده باشد و فرزند داشته باشد یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث را می‌برد و در صورتی که فرزندی نداشته باشد، سهم زن از همه اموال منقول و غیر منقول یک چهارم ارث می شود.

مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تغيير قانون تقسيم ارث زنان گام مثبتی برای مشکلات معيشتی بسياری از زنان ايرانی، به ويژه در مناطق روستايی محسوب می شود که پس از مرگ همسرشان دچار مشکلات معيشتی می شوند و حتی سرپناه و محل سکونت خود را از دست می دهند.

پیش از این مشابه همین طرح در مجلس ششم به تصویب رسیده بود اما شورای نگهبان آن را "مغایرت با شرع" تشخیص داد و آن را رد کرد.

تلاش نمایندگان مجلس هفتم نیز برای اصلاح این مصوبه با اتمام دوره ناتمام ماند اما در همین دوره، آیت الله علی خامنه ای با پیگیری نمایندگان فتوایی صادر کرد که مطابق آن زنان می توانند از زمین هم ارث ببرند.

به نظر می رسد که با صدور فتوای آیت الله خامنه ای زمینه برای تصویب این طرح در مجلس و همچنین تایید آن از سوی شورای نگهبان فراهم شده باشد.

ضوابط مربوط به سهم ارث زنان در قانون مدنی ايران بر احکام مذهب شيعه مبتنی است و بر پايه تفسير آيه دوازدهم سوره نسا در قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، بنا شده است.

تفسير فقهای شيعه از اين آيه اين است که زنان فقط از اموال "منقول" به جا مانده از شوهر ارث می برند اما فقهای اهل سنت،معتقدند که زن از تمامی اموال برجای مانده از شوهر، چه منقول و چه غيرمنقول ارث می برد.

سهم ارث زنان اهل سنت و اقليتهای رسمی دينی در ايران بر اساس احکام مذهبی خودشان تعيين می شود.

مصوبه کمیسون قضایی و حقوقی مجلس در ارتباط با سهم ارث زنان، برای تصویب نهایی در نوبت صحن علنی مجلس ایران قرار گرفته است.

مطالب مرتبط