یک دادگاه اروپایی به نفع سازمان مجاهدین خلق رای داد

آرم سازمان مجاهدین خلق

یک دادگاه اروپایی در لوگزامبورگ بار دیگرعلیه تصمیم اتحادیه اروپا درخصوص مسدود کردن اموال سازمان مجاهدین خلق رای داده است.

در اواخر ماه اکتبر نیز دادگاه اروپا، بالاترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا، به لغو تصمیم قبلی این اتحادیه برای مسدود کردن اموال سازمان مجاهدین خلق رای داده بود.

رای روز پنجشنبه (5 دسامبر) دادگاه لوگزامبورگ می تواند به عنوان یک پیروزی برای این سازمان تعبیر شود.

این دادگاه در رای خود تاکید کرده که اتحادیه اروپا حقوق سازمان مجاهدین خلق را در دفاع از خود نادیده گرفته است.

به گفته دادگاه، اتحادیه اروپا اطلاعات تازه در اين باره را که چرا اين اتحاديه همچنان دارايی های سازمان مجاهدين خلق را مسدود کرده، در اختيار اين سازمان قرار نداده است.

شورای اروپا، که عالی ترین نهاد سیاستگذاری اتحادیه اروپا محسوب می شود، در دسامبر سال 2006 اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق را یک سازمان تروریستی محسوب می کند و در ماه ژانویه سال بعد، بار ديگر بر اين موضوع تاکيد کرد.

با وجود این، اتحادیه اروپا شورای ملی مقاومت را که مقر آن در پاریس است سازمانی تروریستی نمی داند.

آمریکا نيز سازمان مجاهدین خلق را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داده است.

سازمان مجاهدين خلق، که خواستار حذف نام خود از فهرست سازمان های تروريستی اتحاديه اروپا و آمريکا است، از حکم روز پنجشنبه دادگاه لوکزامبورگ استقبال کرده است.

مطالب مرتبط