انتقاد ایران از "سیاست دوگانه" بریتانیا

میلیبند
Image caption ایران اظهارات میلیبند را نشانه دوگانگی سیاست بریتانیا دانسته است

ایران سیاست تسلیحاتی بریتانیا و دیدگاه وزیر امور خارجه این کشور نسبت به برنامه هسته ای جمهوری اسلامی را مورد انتقاد شدید قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، سخنان دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، در مورد برنامه های هسته ای ایران را نشانه "سیاست دوگانه و گزینشی" وی در زمینه خلع سلاح توصیف کرد و از بریتانیا خواست تا به تعهدات اتمی خود عمل کند.

آقای قشقاوی اظهار داشت که وزیر امور خارجه بریتانیا در حالی خواستار توقف برنامه صلح آمیز هسته ای ایران می شود که دولت خود او گامی عملی در راه خلع سلاح هسته ای جهان برنداشته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دولت بریتانیا را به "فرار از اجرای پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای - ان پی تی - و اتهام زنی به دیگران در جهت فریب افکار عمومی جهان" متهم کرد.

پیمان منع گسترش جنگ افزارهای اتمی، پنج کشور عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل - آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین - را به عنوان دارندگان اسلحه اتمی به رسمیت می شناسد اما آنها را موظف می کند از کمک به سایر کشورها برای دستیابی به جنگ افزارهای هسته ای خودداری ورزند و در راه نابودی زرادخانه های اتمی خود و خلع سلاح هسته ای جهان اقدام کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سخنان آقای میلیبند در مورد کاهش 20 درصدی در زرادخانه اتمی بریتانیا در خلال دوازده ماه گذشته را مورد تردید قرار داد و دولت بریتانیا را متهم کرد که در برابر کاستن از تعداد کلاهک های هسته ای قدیمی این کشور، تسلیحات اتمی قوی تر و موثرتری را به زرادخانه خود افزوده است.

آقای قشقاو ی آنچه را که کمک دولت بریتانیا به برنامه های تسلیحات اتمی اسرائیل می خواهد مورد انتقاد قرار داد و آن را با شعار آقای میلیبند در مورد مخالفت با اشاعه جنگ افزارهای اتمی مغایر دانست.

وی همچنین گفت که اقدام بریتانیا در نوسازی تجهیزات اتمی این کشور و همکای با آمریکا برای تولید تسلیحات پیشرفته همراه با سر دادن شعار تعهد به خلع سلاح هسته ای به منزله دنبال کردن "سیاستی دوگانه" است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات وزیر امور خارجه بریتانیا در این مورد را که برنامه هسته ای ایران منطقه را موردتهدید قرار می دهد مردود دانست و گفت که جمهوری اسلامی به تعهدات خود در چارچوب ان پی تی عمل می کند و براساس همین پیمان، حق دارد به غنی سازی اورانیوم و تکمیل چرخه سوخت هسته ای برای مصارف صلح آمیز مبادرت ورزد.

مطالب مرتبط