ابهام در میزان مرگ و میر ناشی از تزریق خون اشتباه در ایران

دکتر حسن ابوالقاسمی

رئیس سازمان انتقال خون ایران می گوید تزریق خون با گروه خونی اشتباه به بیماران، مهمترین عامل مرگ و میر ناشی از تزریق خون در این کشور است.

دکتر حسن ابوالقاسمی به خبرگزاری فارس گفته است: شایع ترین علت مرگ ناشی از انتقال خون در جهان، تزریق خون اشتباه است که تاکنون در کشور ما به آن توجه کافی نشده است.

او با رد این تلقی عمومی که تزریق خون آلوده علت اصلی مرگ ناشی از انتقال خون است، گفت: از آنجا که هنوز سیستم گزارش دهی تزریق خون در کشور نداریم، واقعا نمی دانیم میزان مرگ و میر ناشی از تزریق خون اشتباه در کشور چقدر است.

بنابراین به نظر می رسد با توجه به عدم وجود آمار در این زمینه، مبنای اظهارنظر رئیس سازمان انتقال خون ایران، آمار جهانی مرگ و میر ناشی از تزریق خون بوده است.

دکتر ابوالقاسمی می گوید: حتی پزشکی قانونی هم نمی تواند مشخص کند مرگ یک بیمار ناشی از اشتباه چه کسی بوده است.

اشتباه

به گفته رئیس سازمان انتقال خون ایران، اشتباه ممکن است در مرحله تشخیص گروه خونی بیمار، یا به دلیل جابه جا شدن بیماران در تخت های بیمارستان اتفاق بیفتد.

او همچنین به مواردی اشاره کرد که اشتباه در تهیه دستبند مربوط به گروه خونی بیمار یا خطا در برچسب گذاری لوله های آزمایشگاهی و کیسه های خون باعث مرگ بیماران می شود.

دکتر بهروز نیک بین، پژوهشگر رشته ایمنی شناسی در تهران هم در گفتگو با بی بی سی گفت: طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، از مواردی که در تزریق خون، ناسازگاری و مشکل پیش می آید، 99 درصد ناشی از اشتباه دفتری است، یعنی اشتباه در چسباندن برچسب و نظیر آن.

در این حال دکتر ابوالقاسمی می گوید مسئولیت این گونه اشتباهات با بیمارستان ها است، اما آیین نامه مربوطه، سازمان انتقال خون را مسئول نظارت بر این امر معرفی کرده است.

به گفته او، با وجود این که نظارت بر تزریق درست خون یا فرآورده های خونی کاری دشوار است، سازمان انتقال خون ایران این کار را به صورت آزمایشی در چند بیمارستان بزرگ تهران آغاز کرده است.

وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران در سال 1383 و پس از یک دادرسی طولانی و پر سر و صدا، به پرداخت غرامت و عذرخواهی رسمی از آن دسته از بیماران هموفیلی محکوم شدند که در اثر دریافت خون آلوده، به بیماری ایدز مبتلا شده بودند.

مطالب مرتبط