"انتفاضه لنگه کفش" در تهران برگزار شد

تجمعی با عنوان " همایش پرتاب کفش در مقابل لانه جاسوسی" در حمایت از اقدام خبرنگار عراقی که کفش های خود را به سوی رئیس جمهوری آمریکا پرتاب کرده بود در مقابل ساختمان سفارت سابق آمریکا در تهران، برگزار شد.

روز چهارشنبه چهارم دی، آدمک جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در مقابل در سفارت سابق آمریکا قرار گرفت و شرکت کنندگان در تجمع به سوی آن لنگه کفش پرتاب کردند.

در جریان این مراسم، پرچم‌های آمریکا، بریتانیا و اسرائیل هم به روی زمین پهن و در آخر مراسم به آتش کشیده شد.

ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، این تجمع را "انتفاضه لنگه کفش" خوانده و برگزار کنندگان را "بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران" معرفی کرده است.

در جریان نشست مطبوعاتی جورج بوش با نوری مالکی نخست وزیر عراق که بیست و پنجم آذر ماه امسال در بغداد برگزار شد، یک خبرنگار عراقی کفش های خود را به سمت رئیس جمهوری آمریکا پرتاب کرد.

این اقدام خبرنگار عراقی با واکنش های متفاوتی در جهان رو به رو شد.

مقام های ایرانی از این اقدام ستایش کرده اند.

آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در ایران، گفت که نباید از این انتفاضه لنگ کفش به سادگی بگذریم.

آقای جنتی گفت: "من پیشنهاد می‌کنم هر وقت در عراق و ایران تظاهرات ضد آمریکایی می‌شود با لنگه کفش باشد. این حرکت خیلی پیام دارد. دنیا هم پیام آن را دریافت کرده است."

طی روزهای اخیر در ایران، چند تجمع از برای پرتاب کفش به سمت عکس جورج بوش برگزار شده است.

روابط عمومی سپاه تهران بزرگ هم اعلام کرده که در نماز جمعه این هفته تهران، مسابقه ای برای پرتاب کفش به عکس رئیس جمهوری آمریکا برگزار خواهد کرد.

مطالب مرتبط