تلاش کمیسیون آموزش مجلس ایران برای ادغام وزارت علوم و آموزش و پرورش

علی عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران از اولویت این کمیسیون برای ادغام وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش خبر داده است.

آقای عباسپور گفت که مطالعات خوبی در این زمینه انجام شده و مجلس هشتم این مساله را پیگیری خواهد کرد و به سمتی حرکت می کند تا شرایط را برای ادغام این دو وزارتخانه آماده کند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، روز چهارشنبه دوم بهمن به خبرنگاران گفت که قول نمی دهد ادغام وزارت علوم و آموزش و پروش طی سه سال آینده انجام شود اما اعلام کرد که این موضوع در اولویت های کمیسیون آموزش مجلس قرار دارد.

در صورتی که این دو وزارتخانه با یکدیگر ادغام شود، وضعیتی شبیه به پیش از سال های اول دهه ۴۰ خورشیدی بر نظام آموزشی ایران حاکم می شود.

در این سال، وزارت فرهنگ به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف تبدیل شد و امور آموزش و پرورش عمومی و عالی به وزارت آموزش و پرورش واگذار شد.

اما در سال ۱۳۴۶، وزارتخانه علوم و آموزش عالی تاسیس و به این ترتیب امور آموزش عالی ایران به این وزارت واگذار شد.

در سال ۱۳۷۹ نام وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تـحقیقات و فناوری تغییر کرد و شرح وظایف آن نیز که یکی از اهداف آن دادن استقلال به دانشگاه ها بود، مورد بازنگری قرار گرفت.

در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، این دولت تلاش کرد تا با به رسمیت شناختن استقلال دانشگاه ها، اداره برخی از امور از جمله انتخاب رئیس دانشگاه و مدیران آن و همچنین انتخاب اعضای هیات علمی را از تسلط کامل دولتی خارج کند.

اما به تازگی ۱۰۹ عضو هیات علمی دانشگاههای ایران درباره "وضعیت نامناسب توسعه علمی این کشور، نامه ای به محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم و فن آوری نوشتند و در آن از وضعیت دانشگاه ها و توسعه علمی ایران ابراز نگرانی کردند.

مطالب مرتبط