14:46 گرينويچ - شنبه 31 ژانويه 2009 - 12 بهمن 1387

سهم زنان: پیش از انقلاب، پس از انقلاب

تحرکات جدید جنبش زنان در این سال ها نشان می دهد که تلاش زنان برای احقاق حقوق خود، با گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی، هنوز ادامه دارد.

در انقلاب 1357 میلیونها زن ایرانی ازتمام طبقات و اقشار اجتماعی شرکت کردند وحضور گسترده آنها در راه پیمائی ها و اعتصاب ها نقش مهمی در یکپارچگی انقلاب داشت .عوامل گوناگونی سبب شد تا زنان به روند انقلاب بپیوندند.


بعضی از زنان در پی تحقق بخشیدن به خواسته هایی متاثراز اعتقادات سیاسی و مذهبی خود بودند و برخی دیگر برای پشتیبانی از شوهران و برادران خود به انقلاب پیوستند . حتی زنان سنتی از طبقات محروم و خانواده های مذهبی که تا ان زمان فرصتی برای فعالیت های اجتماعی نداشتند به شرکت در انقلاب تشویق شدند.

این زنان که از اشتغا ل و آموزش محروم مانده و برای اولین بار با سیاست آشنائی پیدا میکردند به فعالیت در مساجد و تشکیلات مذهبی پرداخته وبا تجلیلی که از زنان مومن می شد هویت تازه ای پیدا کرده بودند و خواسته هایی متفاوت از زنان مدرن شهری و تحصیلکرده داشتند که در پی کسب آزادیهای بیشتر و حقوق برابر بودند.

فریده غیرت، حقوقدان که از انقلاب تجربه شخصی دارد درمورد خواسته اکثر زنان ایرانی در دوران انقلاب میگوید : من می توانم به طور قاطع بگویم که زنان جدا از هرگونه گرایش حزبی یا تشکیلاتی وارد عرصه انقلاب شدند .

مردان و زنان ایرانی خواسته های یکسانی داشتند که آن تغییر حکومت و تغییر نظام سلطنتی بود و فکر می کردند که با انقلاب، زن و مرد هردو به آزادی و حقوق مساوی خواهند رسید البته زنانی هم بودند که از گروه یا تشکیلات معین دستور میگرفتند و عمل می کردند اما تعداشان بسیارکم بود . زنها رفع تبعیض در قوانین یا بدست اوردن حقوق برابر را در نظر نداشتند ."

زنانی که پی کسب آزادی های بیشتر به حمایت از انقلاب اسلامی برخاستند از ماهیت حکومت مذهبی اطلاعی نداشتند.

گیتی پور فاضل

زنان تحصیلکرده و شاغل که در دوران شاه حق رای داشتند و تحت قانون حمایت خانواده به مطالباتی دست یافته بودند، فکر می کردند که انقلاب زمینه بهتری برای تساوی و ازادی زنان درتمام زمینه ها فراهم خواهد آورد. اما به گفته شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل زنان به حقوقی که با شئون زن امروزی مطابقت داشته باشد، نرسیدند.

"زنان پا به پای مردان در انقلاب شرکت کردند و فکر میکردند که حق آزادی واستقلال آنان در جمهوری اسلامی تحقق خواهد یافت اما متاسفانه نه تنها به آزادی که شایسته زن ایرانی است دست پیدا نکردند بلکه هنوز مورد تبعیض قانونی قرار دارند ازجمله دیه زن که نیمی از دیه مرد است و شهادت دو زن در دادگاه که همانند شهادت یک مرد ارزیابی می شود ."

گیتی پورفاضل، حقوقدان و فعال حقوق زنان معتقد است زنانی که پی کسب آزادی های بیشتر به حمایت از انقلاب اسلامی برخاستند از ماهیت حکومت مذهبی اطلاعی نداشتند.

او می گوید: " بعضی از زنان فکر می کردند که با رهایی از بندهای سیاسی امکان بیشتری برای مطالبات خود خواهند داشت اما خیلی دیر متوجه شدند که نظام مذهبی به واسطه محدودیت هایی که دارد، نمی تواند با مسئله زن به طور روشنفکرانه برخورد بکند .زنها قبل از انقلاب به مطالباتی دست یافته بودند که پس از انقلاب از دست دادند از جمله قانون حمایت خانواده که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب لغو شد . زنان در راستای مذهب حرکت می کردند که اولویت های دیگری را ایجاب میکرد و به حقوق زنان بی توجه بود ."

اما حضور گسترده زنان در انقلاب 1357 سبب شد که بسیاری از آنها برای اولین بار وارد عرصه فعالیت های اجتماعی شوند . تحقیقات جامع شناسان در سالهای اخیر حاکی از آگاهی روز افزون زنان قشرهای گوناگون از تبعیض های قانونی است .

در عین حال زنان ایرانی در سال های اخیر پیشرفت هایی در علم و دانش پیدا کرده اند و تمایل خود را برای تحصیل بیشتر نشان داده اند که آمار ورودی 64 درصدی دختران به دانشگاه ها از جمله نشانه های آن است.

تحرکات جدید جنبش زنان در این سال ها نشان می دهد که تلاش زنان برای احقاق حقوق خود، با گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی، هنوز ادامه دارد.

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.