مرد ایرانی تبار در آمریکا به دلیل تجارت غیرقانونی با ایران محکوم شد

هیات منصفه دادگاهی در آمریکا یک شیمی دان ایرانی تبار را به دلیل انجام مبادلات "غیرقانونی" با ایران مجرم شناخته است.

هیات منصفه دادگاه فدرال پنسیلوانیا علی امیرنظمی را در مواردی مانند نقض قوانین آمریکا، همکاری با موسسه و سازمان های ایرانی و فعالیت غیرقانونی به نمایندگی از دولت این کشور مجرم شناخته است.

آقای امیرنظمی 64 سال دارد و دارای مدرک دکترا از دانشگاه استنفورد است. او بنیانگذار و مدیر یک شرکت مشاوره فنی در پنسیلوانیا بوده است.

کیفرخواست دادستان فدرال آمریکا علیه آقای امیرنظمی تابستان سال گذشته صادر شده بود.

دادستان او را به داشتن روابط تجاری غیرقانونی با موسسات و شرکت های ایرانی در فاصله سال های 1996 تا 2008 و نقض قانون اضظراری امور بین المللی انرژی آمریکا متهم کرده بود.

یکی از شرکت های طرف معامله آقای امیرنظمی شرکت ملی پتروشیمی ایران بوده است.

یکی دیگر از اتهامات آقای امیرنظمی سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی بود.

او همچنین به دروغ گفتن به سازمان های آمریکایی مانند پلیس فدرال این کشور و اداره مالیات متهم شده بود.

هیات منصفه علی امیرنظمی را در همه موارد اتهامی مجرم شناخته است و انتظار می رود حکم مجازات او تا چند هفته دیگر صادر شود.

حداکثر مجازات برای آقای امیرنظمی 80 سال زندان و پرداخت 4 میلیون دلار جریمه است ولی وکیل مدافع او امیدوار است او به دو تا شش سال زندان محکوم شود.