غلامحسین کرباسچی و بازگشت به عملگرایی از یاد رفته

کرباسچی
Image caption آقای کرباسچی پس از ممنوعیت ده ساله از تصدی مسئولیت های اجتماعی به عرصه بازمی گردد

غلامحسن کرباسچی شهردار پیشین تهران پس از پایان مدت ممنوعیت ده ساله اش از تصدی مسوولیت های اجتماعی به عنوان مشاور عالی مهدی کروبی به دور مبارزه برای به دست آوردن قدرت اجرایی کشور وارد شده است.

بنا بر حکم دادگاهی در سال ۱۳۷۷ که غلامحسین محسنی اژه ای وزیر کنونی اطلاعات ایران قاضی آن بود آقای کرباسچی از تصدی مسوولیت های اجتماعی و پست های دولتی محروم شد و تنها سمت رسمی او دبیرکلی حزب کارگزاران بود. اتهام آقای کرباسچی در دادگاه سوئ استفاده مالی در شهرداری تهران بود و محاکمه او از سوی افکار عمومی در ایران بیشتر یک محاکمه سیاسی تلقی شد.

حسین باستانی روزنامه نگار در پاریس می گوید "نقش موثر آقای کرباسچی در تشکیل حزب کارگزاران و آنچه حمایت شهرداری از حضور محمد خاتمی در انتخابات از سوی جناح راست تلقی شد باعث شد تا جناح های طرفدار اکبر ناطق نوری رقیب آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری فعالیت های شهرداری را مورد پرسش قرار دهند."

فاصله گرفتن آقای کرباسچی از آقای خاتمی نشانه از آشکار شدن انتقاداتی است که به گفته اکبر منتجبی روزنامه نگار در تهران پیش از این در جلسات خصوصی مطرح می شد. آقای منتجبی می گوید "انتقادات آقای کرباسچی هم معطوف به عملکرد همراهان محمد خاتمی است که از نظر آقای کرباسچی سیاست زده و به دور از تدابیر اجرایی است و هم معطوف به شخصیت آقای خاتمی است که مردد توصیف می شود."

افزون بر این نزدیک شدن غلامحسین کرباسچی به آقای کروبی از نظر اکبر منتجبی نشانه تمایل آقای کرباسچی به نشان دادن خود به عنوان چهره ای پایبند به نظام جمهوری اسلامی و تجدید موقعیت خود در دستگاه اجرایی کشور است چرا که برخلاف تردید هایی که در جناح هایی از حاکمیت نسبت به پایبندی برخی از همراهان محمد خاتمی به جمهوری اسلامی وجود دارد آقای کروبی از دید آنان مورد اعتماد حاکمیت جمهوری اسلامی دانسته می شود.

غلامحسین کرباسچی که در جوانی در حوزه علمیه در س خوانده است و به دلیل فعالیت در حمایت از آیت الله خمینی در زمان شاه به زندان رفته است پس از پیروزی انقلاب در ایران در دفتر نمایندگی آیت الله خمینی در ژاندارمری فعالیت داشت و تا پیش از حضور در استانداری اصفهان در که به گفته خود او به خواسته آیت الله خمینی بوده است در سازمان صدا و سیما فعالیت می کرد. آقای کرباسچی در سال ۱۳۶۸ به خواسته اکبر هاشمی رفسنجانی رییس جمهور وقت ایران شهردار تهران شد.

احمد سلامتیان تحلیل گر مسایل ایران آقای کرباسچی را بیش از یک رهبر سیاسی دارای برنامه توده ای به عنوان یک فن سالار و مدیر اجرایی مورد ارزیابی قرار می دهد که بیشتر در کنار یک رهبر سیاسی دیگر در سیاست حضور می یابد.

در سال های پیش آقای کرباسچی به عنوان یک همراه و پیرو سیاسی اکبر هاشمی رییس مجمع تشخیص مصلحت ایران شناخته می شد و به نظر آقای باستانی قرار گرفتن آقای کرباسچی در کنار آقای خاتمی به معنای فاصله گرفتن از اکبر هاشمی رفسنجانی تلقی می شود در حالی که آقای منتجبی تعارضی میان حمایت از مهدی کروبی و همراهی با آقای هاشمی نمی بیند.

سهم آقای کرباسچی در راه اندازی فضاهای فرهنگی فرهنگسرا ها در تهران و ایجاد فضای فعالیت برای هنرمندان و اهل فرهنگ و اقداماتی مانند راه اندازی روزنامه همشهری موقعیت او را به عنوان یک حامی فضای آزاد سیاسی نزد روشنفکران تثبیت کرده است و توان مدیریتی و آن چه شجاعت او در پیگیری برنامه هایش خوانده می شود او را به یک چهره مورد اعتماد نزد گروهی از مدیران ایران مبدل کرده است و شاید انتقاد او از تند روی های سیاسی و سیاسی کردن فضای جامعه از سوی طیف موسوم به دوم خردادی ها را بتوان به مشرب عملگرایانه او نسبت داد .

مشربی که در موقعیت کنونی انتخابات مسیر از یاد رفته ای را در فضای سیاسی ایرا ن دوباره پیشنهاد می کند. مشربی که پس از دومین دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تحت تاثیر فضای سیاسی دو دوره موسوم به اصلاحات و فضای دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که نوعی بازگشت به فضای ایدیولوژیک اوایل انقلاب اعلام شده است یک مشرب از یاد رفته پس از پر رنگ شدن جناح بندی ها در جمهوری اسلامی تلقی می شود.

مطالب مرتبط