انتقاد چمران از محدودیت اختیارات شوراها در ایران

مهدی چمران

رئیس شورای شهر تهران از محدود بودن اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران انتقاد کرده است.

مهدی چمران در جلسه مجمع مشورتی شوراهای اسلامی کلانشهرها در مشهد گفته است: "با این وضع بهتر است ۱۱۳ هزار عضو شوراهای شهر و روستا در سراسر ایران، دنبال کار دیگری بروند".

آقای چمران از این که با وجود اخذ سالانه مالیات در کشور به شوراها اجازه داده نمی شود میزان عوارض دریافتی شهرداری ها را افزایش دهند گلایه کرد.

به نوشته روزنامه قدس، چاپ مشهد، او گفته است: "ما نمی خواهیم به مردم فشار وارد شود، اما باید درآمدهای پایدار برای اداره شهرها تنظیم شود. اصلا عوارض را حذف کنند، اما سهم اداره شهر را از مالیات مشخص کنند".

خبرگزاری دانشجویان ایران نیز از رئیس شورای شهر تهران نقل کرده است که: "چالش اصلی ما با مجلس و شورای نگهبان است. شورای نگهبان عقیده دارد که شوراهای شهر فقط باید کار نظارتی کنند و وارد عمل نشوند".

غلامحسن کرباسچی، شهردار پیشین تهران در باره اظهارات آقای چمران به بی بی سی فارسی گفت: "اگر قرار باشد شوراها به صورت جدی در کشور موفق شوند، به نظر من باید حتی در اصول مربوط به شوراها در قانون اساسی هم بازنگری شود زیرا در حالت فعلی ارتباط شورا با دولت و وزارت کشور دچار ابهام است".

آقای کرباسچی گفت که سال ها پیش و به هنگام مطرح شدن قانون و آئین نامه اجرایی شوراها در دولت، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت، با تشکیل یکباره شوراها در سراسر کشور مخالف بوده است.

او گفت: "نظر آقای هاشمی این بود که نباید شوراها را با این قانون و شرایط و وظایف یکباره اجرا کنیم و با این کار، خود را دچار مشکلاتی کنیم که بازگردانش به وضع قبلی دشوار است".

به گفته آقای کرباسچی، در آن هنگام عده ای در دولت از این نظر پشتیبانی می کردند و معتقد بودند که شوراها باید به تدریج و ابتدا در شهرهای کوچک و روستاها تشکیل شود و پس از رفع اشکال، به شهرهای بزرگ و نهایتا تهران تسری یابد.

او گفت: "اما در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، همان آئین نامه ای که وزارت کشور تهیه کرده بود به اجرا در آمد".

به عقیده آقای کرباسچی عدم موفقیت شوراها در سه دوره ای که از ابتدای تشکیل آنها می گذرد، از یک سو به تازه کار بودن و نوپایی نهاد شوراها و از سوی دیگر به رفتار دولت ها باز می گردد.

او گفت: "تمایل به تمرکز گرایی و اعمال حاکمیت وزارت کشور در دولت نهم زیاد است و دولت در بسیاری موارد با مصوبات شوراها مخالفت می کنند".