معاون دادستان اصفهان به ضرب گلوله کشته شد

احمد رضا تولایی معاون دادستان اصفهان روز دوشنبه ساعت هفت صبح در محل کارش با شلیک سه گلوله کشته شد.

گزارشها حاکی است که مردی پنجاه ساله با ورود به ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان در خیابان 22 بهمن این شهر با یک اسلحه کمری در فاصله ای بسیار نزدیک سه گلوله به سمت معاون دادستان اصفهان شلیک کرد که یک گلوله به شقیقه وی اصابت کرد و باعث مرگ وی شد.

ضارب بعد از شلیک گوله از سوی نیروی انتظامی دستگیر شده است.

دلیل و انگیزه ضارب هنوز مشخص نشده است اما خبرگزاری فارس به نقل از غلامرضا انصاری رئیس دادگستری استان اصفهان نوشته است: "کسی که احمد رضا تولایی را صبح امروز به قتل رساند، پرونده خانوادگی داشته است."

آقای تولایی پیش از آنکه معاون دادستان اصفهان شود رئیس دادگستری شاهین شهر اصفهان بوده است.