هشدار جنتی نسبت به 'براندازی نرم از طریق انتخابات' در ایران

احمد جنتی

عالی ترین مقام ناظر بر انتخابات ایران از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد تجلیل کرده و نسبت به احتمال روی کار آمدن رئیس جمهوری نزدیک به اهداف "دشمنان ایران اسلامی" در این کشور هشدار داده است.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی ایران، روز چهارشنبه ۵ فروردین در نشست ناظران این شورا در بوشهر گفت: "دشمنان ایران اسلامی که در فکر براندازی نرم هستند، به دنبال این هستند که رئیس جمهوری بر سر کار آید که به خودشان و مقاصدشان نزدیک تر باشد".

آقای جنتی همچنین گفت: "در سه سال اخیر رسیدگی فوق العاده ای به مردم، به خصوص به محرومان شده است که نتیجه تلاش یک دولت پرتلاش و پرکار است".

این اشاره ای صریح به دولت آقای احمدی نژاد محسوب می شود که از اواسط سال ۱۳۸۴ بر سر کار آمده است.

شرکت نامزدهای انتخاباتی در انتخابات ایران به تأیید صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان قانون اساسی بستگی دارد که آقای جنتی دبیر آن است.

نمایندگان این شورا همچنین به عنوان ناظر بر سر صندوق های اخذ رأی حاضر می شوند و تنها آرای صندوق هایی در نتیجه انتخابات موثر است که به تأیید نهایی شورای نگهبان رسیده باشد.

عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت نامزدها و ابطال آرای انتخاباتی بارها مورد اعتراض قرار گرفته است.

مثلا در دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری ایران، مهدی کروبی در نامه ای خطاب به آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، گروهی از نیروهای سپاه و بسیج را متهم کرد به طور غیر قانونی در انتخابات مداخله کرده اند و شورای نگهبان نیز از آنها حمایت کرده است.

آقای کروبی در این نامه نوشته بود: "سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه‌ای کودتاگونه در ساعات اولیه صبح (نخستین روز شمارش آرای دور اول انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴) با دستپاچگی کامل و برخلاف رویه نشان داد که اعلام آرای مردم از مجرای قانونی وزارت کشور، مطلوب بعضی از مراکز قدرت و افراد ذی‌نفوذ نیست".

اما به هر حال محمود احمدی نژاد در انتخابات سال ۱۳۸۴ به عنوان رئیس جمهوری ایران برگزیده شد و آقای جنتی پس از آن بارها از او تمجید کرد.