آزادی ده فعال حقوق زنان در ایران

بنا به گزارشهای رسیده از ایران، ده تن از فعالان حقوق زنان که در بازداشت موقت به سر می بردند با صدور قرار کفالت و معرفی کفیل آزاد شده اند.

این افراد، به اتفاق دو نفر دیگر، روز پنچ شنبه ششم فروردین ماه جاری در حالی که قصد داشتند به دیدار نوروزی برخی خانواده های زندانیان سیاسی بروند در خیابان سهروردی تهران بازداشت شده بودند.

آزاد شدگان عمدتا از اعضای گروه موسوم به "کمپین برای یک میلیون امضا" بوده اند که به گفته دولت ایران یک تشکل غیر قانونی است.

بنا به گزارش وب سایت این گروه، دو نفر از بازداشتیان همچنان در زندان اوین به سر می برند.

این افراد قصد داشته اند با خانواده های منصور اسانلو، زهرا بنی یعقوب و نریمان مصطفوی دیدار کنند.

اعضای کمپین برای یک میلیون امضا که در سال 1386 راه اندازی شد می گویند که زنان در زمینه طلاق، ارث، سرپرستی کودک و برخی از دیگر جنبه های زندگی اجتماعی با تبعیض روبرو هستند که از آنها شهروندان درجه دو می سازد.

با این که این کمپین نتوانسته به هدف خود برای کسب یک میلیون امضا برای درخواست تغییر در قوانین ایران برسد، اخیرا برنده جایزه حقوق زنان یک بنیاد فمنیستی آمریکایی شده است.

دولت ایران تبعیض علیه زنان را رد می کند و می گوید زنان ایرانی در برابر فرهنگ غربی و بدل شدن به نمادهای جنسی محافظت می شوند.

مطالب مرتبط