از دیگر رسانه ها: کمک هسته ای غیر مستقیم آمریکا به ایران

روزنامه وال استریت ژورنال در شماره امروز خود نوشته یک گزارش کنگره آمریکا خاطرنشان می کند چهار کشور از جمله ایران و سوریه که از منظر آمریکا از جمله حامیان تروریسم در جهان به شمار می روند، ۵۵ میلیون دلار برای تشویق به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، دریافت کرده اند. به نوشته این روزنامه، اداره حسابرسی دولتی که بازوی تحقیقاتی کنگره آمریکا به شمار می آید، می گوید ایران طی سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ از برنامه همکاری های فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی پانزده میلیون دلار دریافت کرده است. در این میان سوریه ۱۴ میلیون دلار و سودان و کوبا نیز هر کدام یازده میلیون دلار دریافت کرده اند. این گزارش خاطرنشان می کند که آمریکا که بزرگ ترین تامین کننده مالی این برنامه آژانس است در سال ۲۰۰۷، بیست میلیون دلار در اختیار آژانس قرار داده که یک چهارم کل بودجه این نهاد وابسته به سازمان ملل است. به نوشته وال استریت ژورنال، "برنامه همکاری های فنی" طرح هایی را مورد پشتیبانی مالی قرار می دهد که مستقیما با انرژی هسته ای در ارتباط باشند اما بسیاری از طرح هایی که مورد حمایت مالی آن قرار گرفته اند، ارتباطی با آن نداشته اند. اداره حسابرسی کنگره می گوید از این مساله که برخی پروژه ها می تواند مهارت های مفیدی هم برای استفاده صلح آمیز و هم قابلیت های سلاح هسته ای ایجاد کند، نگران است. وزارت انرژی آمریکا که این طرح ها را برای وزارت خارجه آمریکا مورد بررسی قرار می دهد، ۱۵۶۵ طرح را بین سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶ مورد بررسی قرار داده و می گوید ۴۳ طرح خطر گسترش سلاح های هسته ای را به دنبال دارد.

ایران می گوید برای مصارف صلح آمیز، به دنبال سوخت هسته ای است اما آمریکا از این مساله هراس دارد که این کشور به دنبال سلاح هسته ای است.

سوریه نیز برای فعالیت های "پنهانی" هسته ای خود تحت بازرسی است و مقام های آمریکایی می گویند اسرائیلی ها در سال ۲۰۰۷ ، تجهیزات هسته ای این کشور را بمباران کردند. سوریه این مساله را رد می کند. یک مقام بلندپایه آژانس بین المللی انرژی هسته ای به اداره حسابرسی کنگره آمریکا گفته که برنامه همکاری های فنی با کشورهای بسیاری ارتباط دارد و برای این نهاد، کشورهای بد و خوب وجود ندارند. به نوشته وال استریت ژورنال، این آژانس می گوید که توافق نامه های محرمانه با دولت ها اغلب مانع از آن می شود که این نهاد، اطلاعاتی در باره جزئیات طرح هایی که کشورها خواهان دریافت کمک مالی برای آن هستند، افشا کند. پیتر ریکوود، سخنگوی آژانس می گوید نتوانسته در این باره از موضع رسمی مقام ها آگاه شود. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت چون هنوز گزارش اداره حسابرسی را مطالعه نکرده، نمی تواند در این باره اظهار نظر کند. وال استریت ژورنال می گوید دانیل آکاکا، سناتور دموکرات از ایالت هاوایی نیز که این گزارش را مطالعه کرده می گوید از یافته های آن مشوش شده است. این گزارش به کنگره آمریکا توصیه می کند که وزارت خارجه را از تامین مالی پروژه ها در کشورهای "حامی تروریسم" منع کند اما وزارت خارجه با این توصیه مخالف است. در پاسخ کتبی وزارت خارجه آمریکا آمده که خودداری از اعطای کمک مالی، باعث توقف برنامه های این کشورها نمی شود و باعث دلسردی سایر کشورها از عمل به تعهداتشان می شود.

مطالب مرتبط