میرحسین موسوی: مسئله اصلی موج تغییرات است

میرحسین موسوی

میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، می گوید مهم ترین مسئله پیش روی نظام جمهوری اسلامی، انتخاب راه مواجهه با موج تغییرات جدیدی است که بخشی از آنها را ابزارهای رسانه ای مدرن ایجاد کرده اند.

آقای موسوی روز دوشنبه ۱۰ فروردین در دیدار با تعدادی از همکاران سابق و دوستان خود گفت که این موج تغییرات ناشی از عواملی مانند فرآیند جهانی شدن و قدرت یافتن فضای مجازی در اینترنت و ماهواره است.

آقای موسوی از کسانی که می خواهند در مقابل این موج تغییرات "سد" ایجاد کنند و همچنین از افرادی که به گفته او رویکرد تسلیم "منفعلانه" در برابر این تغییرات را توصیه می کنند، انتقاد کرد و گفت که راه درست به عقیده او پذیرفتن و در عین حال مدیریت این تغییرات است.

مقامات ایران سال ها است نسبت به آنچه آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، آن را "تهاجم فرهنگی دشمن" می خواند هشدار می دهند.

تأثیر تحولات اقتصاد جهان بر اقتصاد ایران نیز به ویژه پس از شدت گرفتن بحران اخیر بازارهای مالی، مقامات ایران را نگران کرده است.

آقای موسوی گفت: "باید از واقعیت های کشور فهمی درست به دست آوریم و با توجه به امتیازات نسبی، توانمندی ها، فرهنگ غنی اسلامی و گذشته بسیار عمیق خود، تغییرات را به نفع مصالح کشور مدیریت کنیم".

او هشدار داده است که تلاش برای ایجاد سد در مقابل تغییرات به "بسته شدن روزنامه ها و رسانه ها، از بین بردن آزادی ها و قطع کردن نقش مردم در حاکمیت ملی و دینی خود" خواهد انجامید و باعث "بیگانگی جوانان با نظام" خواهد شد.

اما، به گفته او نتیجه برگزیدن "رویکرد منفعلانه" در مقابل تغییرات نیز، "آمریکایی شدن جامعه" و تسلیم در مقابل "پروژه جهانی شدن" خواهد بود.

آقای موسوی می گوید روش مورد نظر او با "نگاه آیت الله خامنه ای به مسائل فرهنگی" تعارض ندارد، و می توان با به کار گیری آن "ارزش های انقلابی و فرهنگی" را حفظ کرد و در عین حال از آزادی و باز کردن فضا نترسید.

آقای موسوی گفته است که همیشه به ضرورت آزادی کانال های خصوصی تلویزیونی در ایران، به شرط نظارت بر مسائل سیاسی و اخلاقی آنها عقیده داشته و این نظر را در جریان بازنگری قانون اساسی ایران در سال ۱۳۶۸ نیز مطرح کرده است. با این حال وی تأکید کرده که در مورد این مسئله در قانون اساسی محدودیت وجود دارد و تصمیم گیری درباره آن به عهده آیت الله خامنه ای است.

انتقاد از وضع موجود و نگاه تازه به اصلاحات

او همچنین از وضعیت فعلی کشور به شدت انتقاد کرده و گفته است: "اگر جهت گیری های نامناسب در سیاست، فرهنگ، اقتصاد، قانون شکنی و شکستن ساختارهای تصمیم گیری ادامه داشته باشد، مصالح دینی و ملی در خطر خواهد بود".

به نظر می رسد اشاره آقای موسوی به مسائلی چون انحلال شوراهای عالی و تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که توسط دولت آقای احمدی نژاد انجام شد.

او همچنین با تأکید بر ضرورت "اصلاحات" گفته است که اصلاحات باید از میان همه اقشار "به ویژه قشرهای مستضعف" بجوشد.

به عقیده او اقشار فقیر بیشترین آمادگی را برای ایجاد تحول دارند و "بالقوه اصلاح طلب ترین قشرها" هستند.

این در حالی است که اصلاحاتی که محمد خاتمی پس از سال 1376 آن را نمایندگی می کرد، بیشتر با دانشجویان، فعالان حقوق زنان و هوادارانی شناخته می شد که متعلق به طبقه متوسط بودند.

آقای موسوی گفته است اصلاحاتی که از قشر مستضعف بجوشد "در مقابل عقاید دینی مردم و اصول بنیادی انقلاب" قرار نخواهد گرفت.

به نظر می رسد این بخش از سخنان آقای موسوی، انتقاد تلویحی از اصلاح طلبانی باشد که اصولگرایان آنها را "افراطی" می خوانند.

مطالب مرتبط