لاریجانی: نظارت مجلس ایران بر مذاکرات آتی هسته ای

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای ایران گفته است که مجلس با دقت بر مذاکرت آتی هسته ای آن کشور نظارت خواهد کرد و تنها مذاکراتی را مجاز می داند که فقط در چارچوب مصوبات مجلس صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، علی لاریجانی در آغاز جلسه روز یکشنبه ۲۳ فروردین (۱۲ آوریل) مجلس گفت "رژیم های شدیدتر نظارتی که این روزها در اظهارات برخی از طرف های گروه ۱+۵ مطرح شده است، جایگاه حقوقی و قانونی ندارد."

او با اشاره به دستیابی ایران به تکنولوژی چرخه کامل سوخت هسته ای گفت "با این اقدام بجا علاوه بر اینکه چرخه تولید سوخت هسته ای تکمیل شد و پایه تکنولوژی هسته ای در کشور استوارتر شد، حربه تبلیغاتی و ماجرا جویانه" دولتهای مخالف که مدتها امکانات فنی ایران را برای تولید سوخت هسته ای کافی نمی پنداشتند و با رفتار "غیر متعارف و نیت خوانی"، غنی سازی را در جهت تولید سلاح قلمداد می کردند، از آنان گرفته شد.

اما علی رغم این اظهارات آقای لاریجانی دولتهای منتقد ایران هنوز مدعی اند که ایران یک برنامه نظامی هسته ای پنهان را دنبال می کند. با این حال رییس مجلس ایران گفت اکنون دیگر کشورهای موسوم به ۱+۵ (یعنی پنج عضو دایم شورای امنیت و آلمان) هیچ استدلال نفی و انکار فن آوری هسته ای ایران را نمی توانند داشته باشند و مذاکرات آتی باید صرفا بر پایه حقوق مسلم در چهارچوب معاهده منع تکثیر سلاحهای هسته ای (ان.پی.تی.) صورت بگیرد.

پنج قدرت عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان روز چهارشنبه نوزدهم فروردین ( هشتم آوریل) در لندن تشکیل جلسه دادند و در پیانیه پایانی خود گفتند از تغییر مواضع دولت آمریکا نسبت به ایران پس از روی کار آمدن باراک اوباما استقبال می کنند و ایران را باری دیگر به گفتگو بر سر برنامه تحقیقات اتمی آن کشور دعوت کردند.

رخی از تحلیلگران مسائل دیپلماتیک اعتقاد دارند که احتمال دارد با بازگشت آرامش به مناسبات سیاسی میان ایران و آمریکا، سطحی از غنی سازی اورانیوم در ایران نیز مورد پذیرش آمریکا قرار گیرد.

موضع گیریهای برخی از مقامات ارشد دولت ایران نشانه استقبال آن کشور از تغییر لحن آمریکا است ولی ایران خواستار اجرای عملی سیاست های آشتی جویانه توسط دولت جدید آمریکا شده است.

مطالب مرتبط