میر حسین موسوی غنی سازی اورانیوم را معلق نخواهد کرد

روزنامه فایننشال تایمز چاپ لندن در شماره سه شنبه 25 فروردین (14 آوریل) خود گفتگویی با میر حسین موسوی یکی از داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آتی ایران را منتشر کرده است.

این روزنامه وی را نقاشی معرفی کرده که در طول 40 سال گذشته 180 اثر هنری داشته و آثار خود را در 11 نمایشگاه عرضه کرده است.

آقای موسوی که یکی از نامزدهای جناح "اصلاح طلب" درون حاکمیت ایران است به فایننشال تایمز گفته که به عنوان رییس جمهور برنامه تحقیقات هسته ای ایران را به حالت تعلیق در نخواهد آورد.

او اما گفت که حاضر است تضمینهایی بدهد که ایران اورانیوم غنی شده خود را به سمت یک برنامه نظامی برای تولید سلاح هسته ای منحرف نخواهد کرد.

به گفته آقای موسوی ایران تجربه خوشی از تعلیق فعالیتهای غنی سازی اورانیوم در گذشته (یعنی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی) ندارد.

در آن زمان ایران برای جلب اعتماد غرب به صلح آمیز بودن برنامه تحقیقات اتمی خود، فعالیتهای غنی سازی را به حالت تعلیق در آورد ولی غرب در مقابل به جای بسط همکاری تکنولوژیکی با ایران اصرار داشت آن کشور تحقیقات خود را مطلقا تعطیل کند.

بدین ترتیب، آقای موسوی گفت که تعلیق غنی سازی اورانیوم "تبدیل به ابزاری شد که ایران را از داشتن دسترسی به فن آوری هسته ای محروم کند."

فایننشال تایمز می نویسد این اظهارات میر حسین موسوی می تواند نشانه ای باشد که انتخابات خرداد ماه ایران لزوما تاثیر مثبتی در حل و فصل مناقشه غرب با آن کشور در خصوص پرونده هسته ای ایران نخواهد داشت.

این روزنامه به نقل از "مشاوران" آقای موسوی اضافه می کند که او به دنبال تغییرات اساسی نیست اما امیدوار است که بتواند "رادیکالیسم" دولت فعلی محمود احمدی نژاد را تعدیل کند.

آقای موسوی به فایننشال تایمز گفته است که نقش رهبر بسیار تعیین کننده است اما تصمیمات در خصوص تکنولوژی هسته ای باید پس از یک وفاق عمومی در سطح ملی اخذ شوند.

او گفت که هفته گذشته با آیه الله علی خامنه ای، رهبر نظام جمهوری اسلامی، دیدار کرده و نتیجه صحبتهای خود با او را "خوب و مثبت" عنوان کرد.

فایننشال تایمز می نویسد آقای موسوی به دنبال کسب حمایت هر دو گروه اصلاح طلبان و محافظه کاران است اما برخی اصلاح طلبان می گویند او به اندازه کافی خواسته های آنها را دنبال نخواهد کرد و به این دلیل به سمت مهدی کروبی، دیگر داوطلب نامزدی ریاست جمهوری، گرایش یافته اند.

با این حال گفته می شود برخی محافظه کارانی که توسط آقای احمدی نژاد کنار زده شده اند گفته اند حاضرند از آقای موسوی حمایت کنند.

مطالب مرتبط