آگهی استخدام پژوهشگر در بخش خاورمیانه بی بی سی

بخش پژوهش های مانیتورینگ (شنود رسانه ای) بی بی سی در زمینه ارزیابی، تایید و انتشار اطلاعات در مورد شخصیت ها و سازمان های سیاسی در سطح جهانی فعالیت دارد.

پژوهش های مانیتورینگ بی بی سی در ادامه برنامه توسعه خود از داوطلبان استخدام به عنوان پژوهشگر در این بخش دعوت به عمل می آورد.

متقاضیان استخدام به عنوان پژوهشگر باید از تخصص در امور منطقه خاورمیانه و/یا آسیا برخوردار و به یکی، و ترجيحا بیش از یکی از زبان های عربی، فارسی، دری، اردو و پشتو مسلط بوده و با زبان انگلیسی آشنایی کامل داشته باشند.

در صورت استخدام، وظیفه پژوهشگران شامل گزینش، ارزیابی و تایید، ویرایش و انتشار اطلاعات مربوط به کشورهای منطقه طبق معیارهای مشخص از لحاظ دقت و به روز بودن اطلاعات براساس دستورالعمل های بی بی سی خواهد بود.

پژوهشگران پس از استخدام و گذراندن دوره آموزشی، مسئول سازماندهی حجم کار خود برای انجام تحقیقاتی با کیفیت بالا در مورد مناطق جغرافیایی مشخص خواهند بود و از آنان انتظار می رود به درخواست مراجعان برای کسب اطلاعات پاسخ گویند و بر حسب مورد، نیاز سایر بخش ها به اطلاعات مربوطه را هم برآورده سازند.

داوطلبان استخدام به عنوان پژوهشگر باید بتوانند توانایی خود را در انجام پژوهش های اطلاعاتی، همراه با سایر توانایی های لازم، از جمله دقت در انجام تحقیقات و توجه کامل به جزئیات نشان دهند.

لازم است پژوهشگران از مهارت در زمینه ارتباط های شخصی، تمرکز بر خواست مراجعان و احساس مسئولیت در قبال کیفیت کار برخوردار باشند؛ علاقه و آگاهی از رویدادهای جاری بین المللی نیز در این زمینه اهمیت دارد.

پژوهشگران پس از استخدام، در مرکز شنود بی بی سی، در شهر ردینگ انگلستان، مستقر خواهند شد و حقوق سالانه آنان 20125 پوند به اضافه مبلغ 2493 پوند به عنوان جبران ساعات کار انعطاف پذیر تعیین شده است.

برای ارايه درخواست استخدام اینجا را کلیک کنید.