عباس پالیزدار در زندان دچار سکته قلبی شد

عباس پالیزدار، شخصی که چندی پیش برخی از سران حکومت ایران را به فساد مالی متهم کرده بود، و با شکایت دادستان در بازداشت به سر می برد برای دومین بار در زندان سکته کرده است.

هادی ارمغان، وکیل آقای پالیزدار با تایید این خبر که موکلش پس از عمل جراحی قلب، مجددا دچار سکته شده است نسبت به موضوع تمدید بازداشت آقای پالیزدار اعتراض کرده است.

ولین جلسه محاکمه عباس پالیزدار روز هفدهم اسفند (۷ مارس) به صورت غیر علنی برگزار شده بود. در آن جلسه، آقای پالیزدار و وکیل مدافعش نتوانستند دفاعیات خود را بصورت جز به جز ارائه کنند.

برگزاری غیر علنی دادگاه مردی که اتهامات بسیار سنگین فساد مالی را علیه مقامات ارشد ایرانی مطرح کرده، با انتقاداتی مواجه شده است.

مقامات قضایی می گویند ماهیت اتهامات وارد شده علیع آقای پالیزدار موجب شده که اجازه ندهند پرونده دادرسی علیه او علنی باشد. در مقابل، منتقدان می گویند به دلیل آن که این پرونده کشمکش بین مجلس و قوه قضاییه را تشدید کرد و به نامه بیش از 200 نماینده خطاب به رییس مجلس علیه سعید مرتضوی دادستان تهران انجامید، محاکمه باید برای روشن شدن افکار عمومی علنی باشد.

در هر صورت، علی رغم بیماری آقای پالیزدار و امکان تهیه وثیقه او، دستگاه قضایی همچنان از آزادی او با وثیقه ممانعت می کند.

عباس پاليزدار تا سال گذشته چهره ای شناخته شده برای مردم و رسانه ها در ایران نبود. "رییس امور زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس" و "مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم" از جمله سمت هایی است که رسانه ها ایران تا قبل از ماجرای آقای پالیزدار برای معرفی او استفاده کرده بودند اما نمایندگی کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه مستقر در سازمان بازرسی کل کشور مهمترین سمتی است که او در سال های اخیر بر عهده داشته است.

آقای پالیزدار سخنرانی های خود را علیه فساد مقامات از اواخر اسفند 1386 آغاز کرد. وی در این سخنرانی ها به عنوان "دبير کميته تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه" معرفی می شد، و برخی از عالی ترین مقامات ایران را به اتهاماتی چون فساد مالی، رانت خواری، تصاحب اموال عمومی و خصوصی، مافیای اقتصادی و بي لياقتی متهم کرد.

او به طور مداوم سخنانش را به پرونده های محرمانه ای که در سازمان بازرسی کل کشور موجود است، مستند می کرد.

اکنون وضعیت آقای پالیزدار چالشی بزرگ برای دستگاه قضایی، حامیان رییس جمهور ایران و سران حکومت ایران است که سالها مردم را دعوت به تقوا و پرهیز از دنیاپرستی می کردند، ولی خود با اتهاماتی بی سابقه مواجه شده اند.

مطالب مرتبط