ایران به نقض جدی حقوق دینی شهروندان متهم شد

Image caption حسینیه تخریب شده دراویش گنابادی تخت فولاد اصفهان

یک نهاد دولتی در آمریکا در گزارش سالانه خود دولت ایران را متهم کرده است که آزادی های دینی شهروندان را به شدت نقض می کند. مقام های ایرانی بارها این اتهام را رد کرده اند.

کمیسیون آزادی های دینی بین المللی آمریکا که به طور غیرمستقیم زیر نظر وزارت امور خارجه آمریکا فعالیت دارد در گزارش سالانه خود دولت ایران را در کنار ۱۲ دولت دیگر در ردیف دولت هایی قرار داده است که آزادی های دینی شهروندان خود را به طور گسترده نقض می کنند.

گزارش سالانه این نهاد روز جمعه (۱ ماه مه) رسما به وزارت امور خارجه کاخ سفید و کنگره آمریکا تسلیم شد.

کمیسیون آزادی های دینی آمریکا در گزارش خود گفته است دولت ایران گروه های مذهبی غیر شیعه را تحت فشار قرار داده است.

به گفته این نهاد شرایط مسلمانان صوفی بهاییان مسیحیان اونجلیکال و یهودیان در ایران به ویژه در سال گذشته میلادی بدتر شده است.

دولت ایران تاکید دارد که به حقوق اقلیت های دینی احترام می گذارد و در این کشور افراد به دلیل مسائل عقیدتی مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرند.

اما کمیسیون یاد شده در گزارش خود نوشته است مسلمانان اهل سنت یکی از گروه های دینیست که در سال گذشته حقوقشان در ایران نقض شده است.

کمیسیون آزادی های دینی بین المللی آمریکا همچنین در گزارش جدید خود به تخریب مراکز دینی و حسینیه دراویش گنابادی و بازداشت برخی از دراویش اشاره کرده است.

در گزارش این کمیسیون درباره دستگیری و محاکمه بعضی از افرادی که در ایران به مسیحیت گرویدند نیز صحبت شده است.

در یک مورد دیگر نویسندگان گزارش یاد شده به بازداشت سرپرستان جامعه بهائیان ایران اشاره کرده اند که هم اکنون در زندان اوین محبوسند.

کمیسیون آزادی های دینی بین المللی آمریکا گفته است که شیعیان دگراندیش نیز در ایران مورد آزاد و اذیت قرار می گیرند.

این کمیسیون همچنین دولت های کره شمالی برمه چین اریتره و ویتنام را به نقض حقوق دینی شهروندانشان متهم کرده است.

این نهاد عراق پاکستان ترکمنستان و عربستان سعودی را نیز به نقض جدی حقوق دینی شهروندانشان متهم کرده است.

به گفته این نهاد دولت عربستان سعودی به خصوص علیه شهروندان شیعه در این کشور تبعیض قایل می شود.

مطالب مرتبط