انتقاد تازه میر حسین موسوی از سیاستهای احمدی نژاد

محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران، به افزایش دادن تعداد حاضران در سخنرانی های خود از طریق انتقال دانش آموزان و سربازان از شهرستانهای مختلف با اتوبوس متهم شده است.

رقیب اصلی انتخاباتی آقای احمدی نژاد، یعنی میر حسین موسوی، پس از این که یک دانش آموز در اثر تصادف اتوبوسی در مسیر رفتن به یک جلسه سخنرانی انتخاباتی کشته شد، این انتقاد را به رییس جمهور ایران وارد کرد.

آقای احمدی نژاد وقت زیادی را صرف مسافرت در سراسر ایران می کند و در شهرستانهای مختلف در مقابل اجتماعات بسیار بزرگی سخنرانی می کند.

او روز چهارشنبه هفته گذشته در شهر شیراز در مقابل اجتماعی چنان بزرگ صحبت کرد که به گفته خبرگزاری رسمی ایران، به جای 15 دقیقه متعارف، سه ساعت طول کشید تا او با ماشین به محل سخنرانی برسد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی حضور مردم در سخنرانیهای استانی رییس جمهور را حضور "خود جوش" مردمی توصیف کرده است که عاشق آقای احمدی نژاد هستند.

اما منتقدان آقای احمدی نژاد با تردید بیشتر به این موضوع نگاه می کنند.

تردیدهای آنان وقتی بیشتر شد که در خبرها آمد که این دانش آموز کشته شده سوار بر اتوبوسی بوده که مردم را از شهرستانی در فاصله 200 کیلومتری شیراز به محل سخنرانی انتقال می داد.

میر حسین موسوی، کاندیدای اصلی مخالف رییس جمهور، در سایت خود گفته است که به نظر می رسد برای دولت فعلی کشاندن مردم به سخنرانیها مهمتر است تا مقابله با بیکاری و تورم.

مطالب مرتبط