زندگی‌نامه کاندیداها (به ترتیب حروف الفبا)

محمود احمدی نژاد

محمود احمدی نژاد که در سال 1335 در شهرستان گرمسار در استان سمنان به دنیا آمد، رئیس جمهوری فعلی ایران و جوان ترین نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 است. خانواده آقای احمدی نژاد در یک سالگی به تهران آمدند و او در سال 1354 برای تحصیل در رشته مهندسی ... ادامه مطلب

محسن رضایی میرقائد

محسن رضایی میرقائد، 10 شهریور 1333 در حوالی مسجد سلیمان به دنیا آمد. نام او در ابتدا سبزوار رضایی میرقائد بود، اما وقتی در سال 1353 برای تحصیل در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه علم و صنعت به تهران آمد و وارد مبارزات چریکی علیه سلطنت پهلوی شد ... ادامه مطلب

مهدی کروبی

مهدی کروبی متولد سال 1316 در شهرستان الیگودرز در استان لرستان و مسن ترین نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران است. آقای کروبی در دهه سی خورشیدی به حوزه علمیه رفت و یک دهه بعد برای تحصیلات دانشگاهی وارد دانشکده الهیات دانشگاه تهران شد ... ادامه مطلب

میرحسین موسوی

میرحسین موسوی خامنه، ۷ مهرماه ۱۳۲۰ در شهر خامنه در استان آذربایجان شرقی ایران به دنیا آمد. از دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) فوق لیسانس معماری و شهرسازی گرفت و در سال 1343 یکی از موسسین انجمن اسلامی این دانشگاه بود. او در اواخر دهه چهل و ... ادامه مطلب