به روز شده:  14:38 گرينويچ - چهارشنبه 27 مه 2009 - 06 خرداد 1388

سهم و نقش استان ها در انتخاب رییس جمهوری

این نقشه های تعاملی نتایج آرای انتخابات گذشته ریاست جمهوری ایران را به تفکیک استان نشان می دهد. پنج دوره نخست که نقشه جغرافیایی ثابت دارد، یکجا نشان داده شده، ولی از انتخابات ششم، به موازات ایجاد استانهای جدید، برای هر دوره نقشه ای مجزا بکار گرفته شده است. برای مشاهده جمعیت واجدان شرایط، میزان آرا و درصد حضور رای دهندگان پای صندوقها روی هر استان کلیک کنید.

دوره هشتم

آذربایجان شرقی

کل آرا: 1,294,682
جمعیت واجد شرایط: 2,439,446
درصد مشارکت: 53.07%

بازگشت به نقشه

آذربایجان غربی

کل آرا: 974,181
جمعیت واجد شرایط: 1,726,987
درصد مشارکت: 56.41%

بازگشت به نقشه

اردبیل

کل آرا: 467,859
جمعیت واجد شرایط: 806,656
درصد مشارکت: 58.00%

بازگشت به نقشه

اصفهان

کل آرا: 1,735,814
جمعیت واجد شرایط: 2,852,882
درصد مشارکت: 60.84%

بازگشت به نقشه

ایلام

کل آرا: 250,795
جمعیت واجد شرایط: 325,224
درصد مشارکت: 77.11%

بازگشت به نقشه

بوشهر

کل آرا: 365,099
جمعیت واجد شرایط: 512,382
درصد مشارکت: 71.26%

بازگشت به نقشه

تهران

کل آرا: 5,202,274
جمعیت واجد شرایط: 7,643,471
درصد مشارکت: 68.06%

بازگشت به نقشه

چهارمحال و بختیاری

کل آرا: 340,543
جمعیت واجد شرایط: 518,930
درصد مشارکت: 65.62%

بازگشت به نقشه

خراسان

کل آرا: 3,124,814
جمعیت واجد شرایط: 4,129,936
درصد مشارکت: 75.66%

بازگشت به نقشه

خوزستان

کل آرا: 1,474,820
جمعیت واجد شرایط: 2,487,136
درصد مشارکت: 59.30%

بازگشت به نقشه

زنجان

کل آرا: 429,389
جمعیت واجد شرایط: 623,464
درصد مشارکت: 68.87%

بازگشت به نقشه

سمنان

کل آرا: 285,964
جمعیت واجد شرایط: 366,427
درصد مشارکت: 78.04%

بازگشت به نقشه

سیستان و بلوچستان

کل آرا: 702,444
جمعیت واجد شرایط: 1,001,596
درصد مشارکت: 70.13%

بازگشت به نقشه

فارس

کل آرا: 1,821,626
جمعیت واجد شرایط: 2,676,431
درصد مشارکت: 68.06%

بازگشت به نقشه

قزوین

کل آرا: 500,917
جمعیت واجد شرایط: 670,614
درصد مشارکت: 74.70%

بازگشت به نقشه

قم

کل آرا: 428,005
جمعیت واجد شرایط: 555,944
درصد مشارکت: 76.99%

بازگشت به نقشه

كردستان

کل آرا: 486,596
جمعیت واجد شرایط: 910,364
درصد مشارکت: 53.45%

بازگشت به نقشه

كرمان

کل آرا: 998,371
جمعیت واجد شرایط: 1,411,555
درصد مشارکت: 70.73%

بازگشت به نقشه

كرمانشاه

کل آرا: 790,685
جمعیت واجد شرایط: 1,243,128
درصد مشارکت: 63.60%

بازگشت به نقشه

كهكیلویه و بویراحمد

کل آرا: 270,417
جمعیت واجد شرایط: 353,054
درصد مشارکت: 76.59%

بازگشت به نقشه

گلستان

کل آرا: 725,934
جمعیت واجد شرایط: 964,042
درصد مشارکت: 75.30%

بازگشت به نقشه

گیلان

کل آرا: 1,097,403
جمعیت واجد شرایط: 1,685,173
درصد مشارکت: 65.12%

بازگشت به نقشه

لرستان

کل آرا: 702,936
جمعیت واجد شرایط: 1,080,763
درصد مشارکت: 65.04%

بازگشت به نقشه

مازندران

کل آرا: 1,302,654
جمعیت واجد شرایط: 1,900,246
درصد مشارکت: 68.55%

بازگشت به نقشه

مرکزی

کل آرا: 565,018
جمعیت واجد شرایط: 883,979
درصد مشارکت: 63.92%

بازگشت به نقشه

هرمزگان

کل آرا: 530,336
جمعیت واجد شرایط: 695,182
درصد مشارکت: 76.29%

بازگشت به نقشه

همدان

کل آرا: 791523
جمعیت واجد شرایط: 1124348
درصد مشارکت: 70.40%

بازگشت به نقشه

یزد

کل آرا: 416678
جمعیت واجد شرایط: 467578
درصد مشارکت:89.11%

بازگشت به نقشه

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.