'مبارزه ایران با مواد مخدر می تواند الگو باشد'

مقامات ایرانی ما را به این پایگاه دوردست آورده اند تا از نزدیک شاهد مبارزه آنها با قاچاق مواد مخدر باشیم.

مقامات ایرانی می خواهند نشان دهند که ماموران مرزی چه بهای گزافی برای جلوگیری از قاچاق موادمخدر از افغانستان به اروپا می پردازند.

علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در سازمان مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، گروهی از سفرای کشورهای غربی را به نوار مرزی آورده تا سنگرهای خاکی عظیمی را که برای جلوگیری از عبور قاچاقچیان از نوار مرزی افغانستان ساخته شده، به آنها نشان دهد.

او از فداکاری ماموران مرزی می گوید و به نیابت از این سفرا از زحمات آنها قدردانی می کند.

آقای سلطانیه می گوید: "این افراد جان خود را فدای سایر نقاط دنیا می کنند . من فکر می کنم با اجازه شما حق دارم از جانب تمام کسانی که شما نماینده آنها هستید، تشکر کنم."

ایران برای مقابله با مشکل قاچاق مواد مخدر از افغانستان از جامعه بین المللی درخواست کمک کرده است.

هرساله ۱۰۰ مامور پلیس مرزی ایران در درگیری با قاچاقچیان مسلح که قصد قاچاق مواد مخدر به اروپا را دارند، کشته می شوند و این کشور حدود چهار میلیون معتاد به مواد مخدر دارد.

علی اضغر سلطانیه از دیگر کشورهای جهان می خواهد که در این مبارزه به ایران کمک کنند و می گوید که این مسئولیت را نباید تنها ایران به عهده داشته باشد بلکه سایر کشورها هم در آن سهیمند. او می افزاید که هرگونه اطلاعات مربوط به قاچاقچیانی که از این نقطه مرزی عبور می کنند برای ایران بسیار مهم است.

اما در شهرهای ایران است که می توان تاثیر مخرب مواد مخدر بر مردم عادی این کشور را از نزدیک مشاهده کرد.

در یکی از مراکز نگهداری و بازپروری ایران، یکی از معتادان به ما نزدیک می شود و می گوید که روزی سر و وضع درستی داشته است. ظاهر او واقعا بسیار درمانده بود.

در یک محله دیگر با معتادانی روبرو می شویم که بسیار سرحال به نظر می رسند. در ایران حدود چهار میلیون معتاد در بین مردم عادی این کشور وجود دارد که بعضی از آنها هنوز شاغلند.

روبرتو آربتریو که برای برنامه کنترل اعتیاد سازمان ملل متحد کار می کند، می گوید: "ایران سابقه خوبی دارد و از تعهد و مبارزه این کشور برای کنترل مواد مخدر گزارش های خوبی داریم که برای ما و جامعه بین المللی اهمیت زیادی دارد."

روبرتو آربتریو در پاسخ به این سوال که از ایران چه انتظاراتی می توان در مورد مبارزه با مواد مخدر داشت، می گوید:"بسیاری از کشورهای مسلمان نسبت به بعضی از روش هایی که کشورهای غربی پیشنهاد می کنند نظر خوبی ندارند، اما ما می گوئیم که ایران با داشتن حکومت مذهبی در این زمینه تلاش زیادی می کند پس چرا دیگر کشورهای مسلمان از ایران پیروی نمی کنند."

اما یک فرد معتاد تنها باعث تباهی زنگی خود نمی شود بلکه این تباهی بر زندگی دیگر اعضای خانواده و فرزندان او هم اثر می گذارد.

به مرکزی می رویم که از فرزندان معتادان مراقبت می کند.

به این کودکان مشاوره داده می شود و وسائل سرگرمی آنها از بازی تا برنامه های هنری برایشان فراهم می شود.

یک پسر بچه به ما می گوید که چگونه این مرکز به او کمک کرده تا از عادات بد و رفتار خشن خود دست بردارد.

اما با آن که در مورد سیاست های ایران در بسیاری زمینه های دیگر بحث و جدل های زیادی وجود دارد، در مورد کنترل و مبارزه با مواد مخدر به سختی می توان ایرادی بر این کشور وارد آورد.

مطالب مرتبط